Categorie archieven: Toegeschreven aan Krop

B 53 – Magazijn ‘De Bijenkorf’ – Den Haag

Wagenstraat 32, Den Haag

1925

sluitsteen boven  personeelsingang:
jongetje met maquette van het Bijenkorfgebouw

Wünschelburger zandsteen, ca. 50 cm

architect: Piet Kramer

MOGELIJK VAN HILDO KROP

De bouw van het Haagse warenhuis De Bijenkorf, in de stijl van de Amsterdamse School met zijn golvende bakstenen muurvlakken en glas in lood ramen, vond plaats tussen 1924 en 1926 aan de Grote markt. De gevel is voorzien van veel beeldhouwwerk waaraan veel Nederlandse beeldhouwers hebben gewerkt. Naast o.a. John Rädecker, Johan Polet en H. van den Eijnde heeft ook Hildo Krop beeldhouwwerk geleverd voor dit project. Hildo Krop maakte onder meer een groot gevelbeeld en vier kleinere kraagstenen (zie B 53).

Boven de dienstingang in de Wagenstraat houdt een jongetje een maquette van het gebouw in zijn handen. Dit kleine onopvallende gevelsteentje met de bouwjaren, symboliseert het idee van de directie van de Bijenkorf om een filiaal in Den Haag  te bouwen. Dit werkje wordt in verschillende uitgaven zowel aan H.A. van den Eijnde als aan Hildo Krop toegeschreven.
Ook in het speciale nummer over het Haagse Bijenkorfgebouw in het tijdschrift Wendingen is een afbeelding van dit werkje te vinden. De naam van de maker wordt echter niet vermeld.


In vergelijk met het beeldhouwwerk Het nieuwe leven (B 108) van Krop aan de Beethovenbrug in Amsterdam, is het niet uitgesloten dat dit jongetje een ontwerp van Hildo Krop is.

bronnen: De Amsterdamse school – Serie Architectuur 6, Maristella Casciato, 1991; Een hechte verbintenis, Botine Koopmans, 2011; De Amsterdamse school – Verbeelde idealen, Menno Jonker/Floris Leeuwenberg/Alice Roegholt, 2011; tijdschrift Wendingen, jrg.1925, nrs.11 en 12

B 61c – Op ten Noort – uitbreiding Scheepvaarthuis – Amsterdam

Buiten Bantammerstraat, Amsterdam

1926

Naast de versieringen van de uitbreiding van het Scheepvaarthuis (zie: B 61) in 1926/28 waarvan vast staat dat ze van Hildo Krop zijn, bestaan er aan de Buiten Bantammerstraat enkele werken die niet in de oeuvrecatalogus van Lagerweij-Polak staan, maar wel tot het oeuvre van Krop behoren.

In het Cultureel Supplement van de NRC 04.06.2020 vertelt Louise de Blécourt, conservator van Grand Hotel Amrâth Amsterdam (het voormalige Scheepvaarthuis), dat zij aanwijzingen vond in de kasboeken van architect Joan van der Meij, die in het begin van de vorige eeuw de leiding had over de bouw van het Scheepvaarthuis. In die kasboeken was onder meer een overzicht te vinden van ‘beeldhouwwerk, kunstsmeedwerk, loodversieringen etc. aan de gevels. Daarbij stond naast de beschrijving van de afbeelding ook de kunstenaar die daar verantwoordelijk voor was. Eén initiaal was genoeg om de maker te identificeren. Als er achter een kunstwerk de letter ‘K’ stond, betekende dat: Hildo Krop.
Zo staat er in dit kasboek bijvoorbeeld dat ook het statige standbeeld, uitgevoerd in lood, van L.D.P. Op ten Noort, een van de zes reders die het Scheepvaarthuis liet bouwen, genoemd als een werk vervaardigd door Hildo Krop.

Andere werken van Krop aan het Scheepvaarthuis die niet voorkomen in Lagerweij-Polak: zie B3a, B61a, B61b

bron: NRC, Cultureel Supplement, Henk van Gelder, 04.06.2020

B 61b – Leeuw en schilddragers – uitbreiding Scheepvaarthuis – Amsterdam

Buiten Bantammerstraat, Amsterdam

1926

Naast de versieringen van de uitbreiding van het Scheepvaarthuis (zie: B 61) in 1926/28 waarvan vast staat dat ze van Hildo Krop zijn, bestaan er aan de Buiten Bantammerstraat enkele werken die niet in de oeuvrecatalogus van Lagerweij-Polak staan, maar wel tot het oeuvre van Krop behoren.

In het Cultureel Supplement van de NRC 04.06.2020 vertelt Louise de Blécourt, conservator van Grand Hotel Amrâth Amsterdam (het voormalige Scheepvaarthuis), dat zij aanwijzingen vond in de kasboeken van architect Joan van der Meij, die in het begin van de vorige eeuw de leiding had over de bouw van het Scheepvaarthuis. In die kasboeken was onder meer een overzicht te vinden van ‘beeldhouwwerk, kunstsmeedwerk, loodversieringen etc. aan de gevels. Daarbij stond naast de beschrijving van de afbeelding ook de kunstenaar die daar verantwoordelijk voor was. Eén initiaal was genoeg om de maker te identificeren. Als er achter een kunstwerk de letter ‘K’ stond, betekende dat: Hildo Krop.
Zo staat er in dit kasboek bijvoorbeeld: ‘b.Holl.Leeuw in tuin’, gevolgd door enkele technische bijzonderheden en een ‘K’. Duidelijk is dat het hier gaat om de top van de gevel aan de Buiten Bantammerstraat. Van de schilddragers had Krop in het zelfde jaar een vergelijkbaar figuur gemaakt: de ridder boven de poort van de nieuwe vleugel van het raadhuis aan de Oudezijds Voorburgwal (zie B38).
Fraai is ook de leeuw die plaats heeft genomen in het kraaiennest, het tenenwilgen mandje boven in de nok van de hoogste scheepsmast.

Andere werken van Krop aan het Scheepvaarthuis die niet voorkomen in Lagerweij-Polak: zie B3a, B61a, B61c

bron: NRC, Cultureel Supplement, Henk van Gelder, 04.06.2020

B 61a – Neptunus – uitbreiding Scheepvaarthuis – Amsterdam

Buiten Bantammerstraat, Amsterdam

1926

neptunus - foto: loek van vlerken 04.11.2017neptunes - foto: loek van vlerken 04.11.2017neptunus - foto: loek van vlerken 04.11.2017graniet

Naast de versieringen van de uitbreiding van het Scheepvaarthuis (zie: B 61) in 1926/28 waarvan vast staat dat ze van Hildo Krop zijn, bestaan er aan de Buiten Bantammerstraat enkele werken die niet in de oeuvrecatalogus van Lagerweij-Polak staan, maar wel tot het oeuvre van Krop behoren (zie ook: B 61b en B 61c). De auteur Helen Boterenbrood vermeldt in het boek ‘Van der Mey en het Scheepvaarthuis’ dat het  reliëf aan de ingang van de Buiten Bantammerstraat, een  ‘kop van Neptunus’, “waarschijnlijk” van Krop is. Hier mag echter geen twijfel over bestaan.

De twee vrouwenfiguren aan de zijkanten  van de ingang zijn van Van den Eijnde en zijn beslist van een andere signatuur als die van het Neptunus-reliëf in het midden. Vergelijk ook bijvoorbeeld dit reliëf met die van het ‘Het raadsel van het begin’ van Krop aan de Nieuwe vleugel van het Raadhuis aan de Oudezijds Voorburgwal, beide uit dezelfde periode:

neptunus en het raadsel van het begin - foto's loek van vlerken
links Neptunus aan het Scheepvaarthuis en rechts ‘Het raadsel van het begin’ aan de Oudezijds Voorburgwal

bron: ‘Van der Mey en het Scheepvaarthuis’ – Boterenbraad/Prang, 1989

Zittende vrouw met dier – Amsterdam (Krop?)

Kostverlorenstraat / -kade, Amsterdam

1922/24

zittende vrouw met dier - foto: loek van vlerken - 10.04.2011 zittende vrouw met dier - foto: loek van vlerken 10.04.2011 zittende vrouw met dier - foto: loek van vlerken 10.04.2011
consoleversieringen:
7 x zittende vrouw met dier

beton, afmeting onbekend

architect: J.H. Baartscheer

Aan het wooncomplex Kostverlorenstraat hoek Kostverlorenkade uit 1924 van architect J.H.Baartscheer bevinden zich zeven identieke, in beton gegoten beelden. Het stelt een zittende vrouw voor die een dier (waarschijnlijk een kat) bij z’n staart pakt. De maker van dit werk is niet bekend, hoewel diverse bronnen melden dat dit werk van Hildo Krop zou zijn. Tot nu toe is hier echter geen enkel bewijs voor gevonden.

B 3a – Twee walruskoppen – Scheepvaarthuis – Amsterdam

Prins Hendrikkade, Amsterdam

1913

timpaan met walruskoppen - foto: loek van vlerken 30.11.2013zij ingang prins hendrikkade - foto: loek van vlerken 30.11.2013 timpaan met walruskoppen - foto: loek van vlerken 30.11.2013 Beeldhouwwerk in de vorm van een timpaan, met twee spiegelbeeldige walrussen
gebakken aarde, afmeting onbekend

beeldhouwwerk in klei - foto: stadsarchief amsterdam - collectie kerbert (fotograaf onbekend) – 1913
beeldhouwwerk in klei – foto: Stadsarchief Amsterdam – collectie Kerbert (fotograaf onbekend) – 1913
timpaan met walruskoppen - foto: loek van vlerken 30.11.2013

De Beeldbank van het Stadsarchief bezit deze zwart-wit foto van twee walrussen uit de collectie Kerbert met de volgende tekst:

“Beeldhouwwerk in klei, in de vorm van een timpaan, met twee spiegelbeeldige walrussen, in de stijl van de Amsterdamse School. Vervaardigd door Hildo Krop. Oorspronkelijk model voor de decoratie van de daklijst van het Scheepvaarthuis. Als zodanig niet uitgevoerd. Een vrijwel identiek paar walrussen, in terracotta, is geplaatst als bekroning van de zij-ingang aan de Prins Hendrikkade. Foto gemaakt in het atelier van de beeldhouwer H.A. van den Eijnde, 1913”.

Als dit model van Hildo Krop zou zijn, mag je aannemen dat de bekroning van gebakken aarde boven de zij-ingang van het Scheepvaarthuis aan de Prins Hendrikkade ook van Hildo Krop is. In dit verband is het ook interessant dat Krop net na het beëindigen van zijn werk aan het Scheepvaarthuis nog een walruskop maakte. In zijn net betrokken functie bij Publieke Werken in Amsterdam, kreeg Krop in 1916 de opdracht een omlijsting  te maken voor het gebouw van de Telefoondienst aan de Herengracht (B9). Hij maakte hiervoor onder andere een walruskop in muschelkalksteen. Deze kop heeft duidelijke overeenkomsten met de walruskoppen aan het Scheepvaarthuis.

We mogen er van uitgaan dat het timpaanvormige beeldhouwwerk met twee walrussen aan het Scheepvaarthuis van Hildo Krop is.

Gemeentelijke woningbouw – Amsterdam

Kraaipanstraat / Schalk Burgerstraat, Amsterdam

1920-24

schalk burgerstraat ca.1930 - foto: hildo krop museum
foto: Hildo Krop Museum, Steenwijk
faun met springende herten - foto: beeldbank amsterdam, 26 april 1955
foto: Stadsarchief, Amsterdam

vrouw met kelkbloemen - foto: beeldbank amsterdam, 26 april 1955
foto: Stadsarchief, Amsterdam

mannen met gereedschap - foto: beeldbank amsterdam, 26 april 1955
foto: Stadsarchief, Amsterdam

Beeldhouwwerk :
1. faun met springende herten
2. vrouw met kelkbloemen
3. mannen met gereedschap

waarschijnlijk natuursteen

architect: Jan Gratama

In 1916 werd een plan voor bebouwing in de Transvaalbuurt door de architect H.P. Berlage uitgewerkt. Omdat hij contractueel verplicht was voor Müller & Co. in Den Haag te werken, schakelde hij voor het ontwerp van de woningen de architecten Gratama en Versteeg in. De bouw werd toevertrouwd aan de Gemeentelijke Dienst Publieke Werken. Waarschijnlijk is hierbij een opdracht aan Hildo Krop verstrekt om voor de poort Kraaipanstraat/Schalk Burgerstraat beeldhouwwerk te maken. Het vermoeden bestaat dat het vier reliëfs betrof, waarvan er drie bekend zijn door middel van foto’s uit de Beeldbank van de gemeente Amsterdam.

Bij de renovatie van het wooncomplex in 1955, zijn de reliëfs verwijderd en wellicht zijn de panelen hierbij verloren gegaan.

Deze werken komen niet in de monografie ‘Hildo Krop’ van E.J. Lagerweij-Polak voor, maar onderstaande vergelijkingen laten zien dat de reliëfs onmiskenbaar van Hildo Krop moeten zijn.

faun en gazelle - foto's: loek van vlerken links: Kraaipanstraat   –   midden: Munttoren 1918/19   –   rechts: etalagepaneel 1920

man schalk burgerstraat en man zijlstraat haarlem
links: Schalk Burgerstraat   –   rechts: Zijlstraat Haarlem 1919

De ‘Faun met springende herten’ bijvoorbeeld heeft net als bij het drinkfonteintje van Hildo Krop aan Munttoren (B20), dezelfde bloemmotieven en ook de lange kin en de grote hoeven van de faun. Ook de springende gazelle komt regelmatig voor in het vroege werk van Krop. Zie bijvoorbeeld het etalagepaneel voor juwelier Steltman in Den Haag (Me 24) uit 1920 .
In de onderste vergelijking zijn de overeenkomsten nog sterker: het karakteristieke scherpe hoofd en borstpartij van de rechter man van de ‘Mannen met gereedschap’, met Krops’ landarbeider van een van de gevelbeelden boven de ingang van het bankgebouw aan de Zijlstraat in Haarlem (B21) zijn vrijwel indentiek.

schalk burgerstraat - foto: loek van vlerken 27.04.2012
situatie 2012


bronnen:

Beeldbank gemeente Amsterdam
De Amsterdamse School, Maristella Casciato, 1991