Tag archieven: erasmus

Mo 13 – Standbeeld Erasmus – Den Haag

tuin Vredespaleis,
Carnegieplein 2, Den Haag

1936-37

erasmus - foto: loek van vlerken 07.07.2016 erasmus - foto: loek van vlerken 07.07.2016  erasmus - foto: loek van vlerken 07.07.2016erasmus - foto: loek van vlerken 07.07.2016erasmus - foto: loek van vlerken 07.07.2016  erasmus - foto: loek van vlerken 07.07.2016
brons, 135 cm (zonder sokkel)

In 1900 stelden de Russische diplomaat Friedrich Martens en de Amerikaanse diplomaat Andrew Dickson White voor om in Den Haag een ‘vredespaleis’ te bouwen. Daar zouden internationale geschillen juridisch moeten worden getoetst. Bij de Vredesconferentie in die stad was hier ook al over gesproken. De Amerikaan had zijn vriend in de Verenigde Staten, de weldoener Andrew Carnegie, overgehaald de bouw te financieren. Carnegie (1835-1919) was een staalmagnaat die zijn bedrijven in 1901 voor 485 miljoen dollar had verkocht. Hij bestemde dat geld voor verbetering van de wereld. “Een man die rijk sterft, sterft in schande”, was zijn motto. Hij schonk de wereld o.m. 2500 bibliotheken en in totaal drie vredespaleizen.

Het Vredespaleis staat vol met geschenken van de deelnemers van de Haagsche Conventie (1907) ten teken van hun steun. Onder de geschenken zijn: een jaspisvaas van 3200 kilogram uit Rusland, gietijzeren en koperen deuren uit België, marmer uit Italië, een fontein uit Denemarken, wandtapijten uit Japan, de klok van de klokkentoren uit Zwitserland en hout uit Indonesië en de Verenigde Staten van Amerika. Het hek dat het hele perceel omringt, is een geschenk van Duitsland. In het paleis en in de tuin staan ook beelden, bustes en portretten van diverse voorvechters van de vrede uit alle tijden. Eén van die beelden is gemaakt door Hildo Krop. In de jaren 1936/37 maakte hij een beeld van Desiderius Erasmus uitgevoerd in brons. Dit beeld staat in de tuin van het Haagse Vredespaleis. Een aantal jaren daarvoor (1930/34) hakte hij ook al een beeld van Erasmus. Dit bijna twee meter hoge kalkstenen beeld was bestemd voor het Vossius-gymnasium in Amsterdam (B 89).

sokkel erasmus - foto: loek van vlerken 07.07.2016

Op de sokkel  staat de tekst:

DULCE
BELLUM
INEXPERTIS

ERASMUS

‘Iedereen die weet wat oorlog is, heeft er een afschuw van. Er is niets slechter en niets dat meer vermeden zou moeten worden. Oorlog is onmenselijk en onchristelijk.’
Dat zegt Erasmus (1469-1536) aan het begin van zijn bespreking van het gezegde ‘Dulce bellum inexpertis’ in de Adagia, letterlijk vertaald: zoet is de oorlog voor de onervarenen.

bron: Wikipedia

foto: hildo krop museum, steenwijk

Mo 43 – Borstbeeld Erasmus – Gouda

park bij St.Janskerk, Gouda

1954

erasmus - foto: loek van vlerken 29.04.2011 erasmus - foto: loek van vlerken 29.04.2011erasmus - foto: loek van vlerken 29.04.2011brons, 57 cm

Dit beeld is gelijk aan het bovendeel van het standbeeld van Erasmus vóór het Vossius-gymnasium, Amsterdam (B 89). Het bronzen borstbeeld werd in 1954 aangekocht door de Stichting voor Culturele Samenwerking en was bedoeld voor het Erasmus Huis in Jakarta, maar kon daar niet worden geplaatst na het uitroepen van de staat Indonesië. Het beeld werd teruggestuurd naar Nederland en kwam in het depot van het Rijksmuseum terecht. Eind jaren ’60 werd het beeld geschonken aan een museum in Paramaribo, waar het na enkele jaren uit de museumtuin werd ontvreemd. De Goudse museumdirecteur Jan Schouten vond de buste terug als vogelverschrikker in de rijstvelden. Dankzij de Stichting Culturele Samenwerking tussen Nederland Suriname en de Nederlandse Antillen kwam de buste terug naar Nederland in de stad van de jeugd van Erasmus, Gouda. Aanvankelijk kreeg de buste een plek in de Goudse museumtuin. Vanaf 27 oktober 2009 prijkt het beeld in de Willem Vroesentuin achter de Sint Janskerk.

bron: Erasmus Genootschap Gouda

erasmus - foto: loek van vlerken 29.04.2011

B 89 – Vossius-gymnasium – Amsterdam

Messchaertstraat 1, Amsterdam

1930-34
erasmus - foto: loek van vlerken 17.02.2011
standbeeld Erasmus

Franse kalksteen (Antéor), 295 cm (incl. sokkel), 200 cm (excl. sokkel)

architect school: N. Lansdorp

vossius gymnasium - foto: loek van vlerken 08.02.2011In het begin van de jaren dertig van de vorige eeuw ontstond er een sterk verminderde behoefte aan bouwbeeldhouwwerk. Dat lag niet alleen aan de verslechterde economische omstandigheden. De Amsterdamse School, die in de loop der jaren toch al veel van de oorspronkelijke rijkdom aan decoratie en symboliek had verloren, raakte haar leidende positie in Nederland kwijt en moest plaats maken voor de Nieuwe Zakelijkheid. Door deze ontwikkeling veranderde de rol van de bouwbeeldhouwkunst aanzienlijk. Was deze bij de gebouwen in de stijl van de Amsterdamse School opgevat als een integraal onderdeel van de architectuur, nu werd de sculptuur als een autonoom element, toegevoegd aan het gebouw. Na 1932 verschoof de tendens steeds verder van tegen een gebouw naar losstaande beelden, die voor of tegen een gebouw werden geplaatst. Dit betekende ook voor Hildo Krop een ander type opdrachten. Toen de gemeente in 1930 besloot Krop in te schakelen bij de bouw van het Vossius Gymnasium, werd gekozen voor een los standbeeld van Desiderius Erasmus (1466-1536) bij de ingang van de school.

erasmus (detail) - foto: loek van vlerken 29.01.2018Voor de omslag van het boek dat Erasmus in zijn handen heeft, ontwierp Krop een vrouwfiguur. Zij heeft haar handen hoog, als een symbool van de vrede.

tekst sokkel - foto: loek van vlerken 17.02.2011
De Latijnse tekst op sokkel luidt:
Qui vitat molam, vitat farinam
betekenis: wie de molen mijdt, krijgt geen meel

Het Hildo Krop Museum is in het bezit van de film ‘Het ontstaan van Erasmus – een beeld van Hildo Krop’ uit 1933/34. Unieke beelden van het moment (najaar 1933) dat het gigantische blok natuursteen wordt afgeleverd bij het atelier van Krop op de Plantage Muidergracht, tot de plaatsing van het voltooide Erasmusbeeld naast de ingang van het Vossius-gymnasium in de zomer van 1934. We kunnen het gehele maakproces van het beeld volgen: van het aanvoeren van de steen per schuit, het naar het atelier verplaatsen met trekpaard via een vetslee, het  kloven, hakken en afwerken, tot het vervoeren en plaatsen van het beeld.

Gedurende de openingstijden van het museum is deze bijzondere film te bekijken. (tijdsduur 15 minuten – muziek: Francis Poulenc – montage: Loek van Vlerken – 2018).

still uit de film ‘Het ontstaan van Erasmus – een beeld van Hildo Krop’

In Gouda staat in een parkje bij de Sint Janskerk het bovendeel van dit beeld, uitgevoerd in brons (Mo43). Ook voor het Vredespaleis in Den Haag heeft Krop een beeld van Erasmus gemaakt. Dit bronzen beeld uit 1936-37 staat in de tuin van het paleis (Mo13).

Aan de achterzijde van het Vossiusgymnasium, in de Willem Royaardsstraat, bevindt zich op een zuiltje van baksteen een vos zittend voor een cypresboompje van Hildo Krop.
Zie voor meer informatie: B 55 c