Tag archieven: oddens h.

Drie reliëfs – Steenwijk

Hildo Krop Museum, Steenwijk

1947

Drie polychrome keramische reliëfs ,
a. een staande man, 14 x 7 cm
b. een liggende man, 14 x 6,5 cm
c. een liggende vrouw, 16 x 7 cm

Deze drie reliëfs zijn voorstudies voor het Haagse oorlogsmonument voor de gevallen werknemers van het PTT-bedrijf (Mo32) uit 1947-48. Aan de voet van het monument bevindt zich een beeldengroep van een liggende vrouw en een liggende man, zij symboliseren de oorlogsslachtoffers met daarboven op een hoge zuil een wijdbeens staande man, de verpersoonlijking van de herrijzenis.

De keramische studies werden voor het eerst tentoongesteld op de herdenkingstentoonstelling ‘Hildo Krop 1884-1970 – beeldhouwer en ceramist’, welke in 1984 werd gehouden bij Kunsthandel G.J. Scherpel in Den Haag.

In het depot van het Hildo Krop Museum liggen de gipsen mallen van de studies en bovendien vier bronzen afgietsels. Het vrouwfiguur, het mannenfiguur met opgetrokken been en twee maal dezelfde wijdbeens staande man. Omdat het niet bekend was of Krop zelf de reliëfs in brons heeft gegoten werd aan Krops’ laatste assistent Henk Oddens gevraagd of hij wist of Krop ooit zelf werk in brons heeft gegoten. Volgens Oddens heeft Krop deze techniek nooit heeft gebezigd. Wel heeft Oddens zelf in de jaren zestig in het atelier aan de Plantage Muidergracht enkele kleine werken van Krop, waarvan mallen bestonden, in brons gegoten. Waarbij mag worden aangenomen dat het gaat om de hierbij afgebeelde bronzen.
Naast deze drie (plus één) reliëfs, blijkt er in ieder geval nog één extra onderdeel van deze afgietsels te bestaan. In november 2018 werd er namelijk een bronzen reliëf van de liggende man met opgetrokken knie aangeboden bij Botterweg Auctions, Amsterdam, met de omschrijving:
‘Bronzen ornament “Staande man”, ontwerp & uitvoering Hildo Krop, in eigen atelier / Amsterdam ca.1925’, waarbij de titel en de datum dus niet kloppen.

Dat Krop de studies geslaagd vond blijkt uit het feit dat hij in 1948 deze figuren gebruikte voor een  urn (V140).

bronnen: catalogus Herdenkingstentoonstelling Hildo Krop 1884 – 1970 Beeldhouwer en ceramist, Kunsthandel G.J. Scherpel B.V., Den Haag, 1984;
website Botterweg Auctions, Amsterdam (veilingdatum: 4 november 2018)
Henk Oddens , 2018

V 139 – Zittende Aalscholver

particuliere collecties

ca. 1948

geglazuurde polychrome keramiek, 46 cm

Van deze zittende aalscholver met zwemmende visjes rond zijn poten heeft Hildo Krop 3 geglazuurde gepolychromeerde keramische exemplaren gemaakt. Deze aalscholvers zijn wel in verschillende uitvoeringen gemaakt, zoals blijkt uit een aantal foto’s uit het archief van het Hildo Krop Museum. Op deze foto’s zien we een donkere aalscholver in plaats van het lichte exemplaar met de pasteltinten (roze, licht blauw en groen) zoals die op de Art Deco Beurs in den Haag in februari 2020 te zien was. Krop experimenteerde vaak met zijn keramische werken, zowel in kleuren als met het glazuren. Volgens zijn latere assistent Henk Oddens bleef Krop maar bezig met het perfectioneren van deze keramische werken. “Soms ging een beeldje wel  twaalf, dertien keer terug in de oven. Hier wat extra kleur en dan weer nieuwe glazuur: hij bleef maar doorgaan”.

foto: hildo krop museum, steenwijk
foto: hildo krop museum, steenwijk
foto: hildo krop museum, steenwijk

Naast deze serie van drie aalscholvers bestaat er een 10 jaar oudere versie van deze grote zwartachtige watervogel. Dit exemplaar (V113) is iets groter dan de keramische exemplaren en is uitgevoerd in Franse kalksteen.

V 163 -Liggend naakt

ca. 1953

liggend naakt - foto: loek van vlerken 28.09.2018liggend naakt - foto: loek van vlerken 28.09.2018liggend naakt - foto: loek van vlerken 28.09.2018
witgeglazuurd roodbakkend keramiek, 15 x 6 cm.

Na de Tweede Wereldoorlog schafte Hildo Krop zich een nieuwe oven aan, een elektrische. Uiteindelijk bleek deze oven hem niet zo te bevallen. Hij vond hem te gelijkmatig, te mechanisch. Toch heeft hij met deze oven ook veel geëxperimenteerd. Volgens zijn latere assistent Henk Oddens bleef Krop maar doorgaan met deze modellen. “Soms ging een beeldje wel  twaalf, dertien keer terug in de oven. Hier wat extra kleur en dan weer nieuwe glazuur: hij bleef maar doorgaan”.

Dit kleine keramische beeldje van een nogal wulps liggende vrouw uit deze periode, werd tentoongesteld gedurende een verkoopexpositie van Kunstconsult in Amstelveen van 26 september t/m 17 oktober 2018.

foto: g.j. scherpel

Dit sculptuurtje is een studie van een ander keramisch beeldje, namelijk ‘Paar’ (V163) uit 1953, met de afmeting van 38 cm. Dit werk staat afgebeeld in de catalogus van de herdenkingstentoonstelling ‘Hildo Krop’ – 1984, van de Kunsthandel G.J. Scherpel, Den Haag. (zie ook Knielende man).

bronnen: Henk Oddens in de documentaire ‘Hildo Krop – Beeld van een kunstenaar’, 2018;  Hildo Krop 1884-1970 Beeldhouwer en ceramist, Kunsthandel G.J. Scherpel B.V., Den Haag, 1984

 

V 184 – Blinde man met hond – Steenwijk

Hildo Krop Museum, Steenwijk

1965

Gepolychromeerde geglazuurde keramiek, 42 cm

Hildo Krop bleef tot zijn dood bezig met keramiek. De beeldhouwer Henk Oddens, die Krop van 1965 tot 1967 assisteerde bij het voltooien van het grote beeld van Berlage  (Mo48), bevestigde dit: “eindeloos kon Krop in zijn oven zitten staren omdat het bak- en glazuurproces hem maar steeds bleef boeien”. Eén van zijn laatste keramische plastieken betreft zijn ‘Blinde man met hond’ uit 1965. Blinde mensen is niet een alledaags onderwerp voor een beeldhouwer, maar Krop zag dagelijks blinden met hun honden langs zijn atelier aan de Plantage Muidergracht voorbij komen. Een paar huizen van zijn atelier verwijderd, aan de Plantage Badlaan 9 was de ingang van de Vereeniging tot Werkverschaffing van Hulpbehoevende Blinden. Bovendien had de gemeente begin jaren vijftig op het atelierterrein (Krop huurde het atelier van de gemeente) 20 hondenhokken laten plaatsen. In de ochtend werden de blindengeleide honden in de hokken geplaatst, terwijl de gehandicapten naar hun werkatelier gingen. Aan het eind van de middag werden de dieren weer opgehaald.

De ‘Vereniging tot Werkverschaffing van Hulpbehoevende Blinden’ was van 1865 tot 1961 gevestigd in de Plantage. Deze vereniging bood werk aan slechtzienden of blinde mensen om zo het aantal bedelaars op straat te verminderen. Blinden in die tijd hadden maar enkele keuzes in werkzaamheden. Had je geen muzikaal talent, dan kwam je al snel in de productie van manden, bezems, matten en kleden terecht of in de huis-aan-huis verkoop van deze producten.

In de oeuvrecatalogus Lagerweij-Polak staat op pagina 129 bij V184 – opmerkingen: Er bestaat ook een versie van twee blinden met hond. Dit beeld verwierf het Hildo Krop Museum in 2000 als onderdeel van de inboedel uit het Krop-atelier aan de Plantage Muidergracht. Dit terracotta beeld lag echter in een twintigtal brokken in een doos. Inmiddels is het werk gerestaureerd en één van de laatste beelden van Hildo Krop is weer te aanschouwen. Het bleek dat er tussen de brokstukken helaas geen spoor te vinden was van een hond. Ondanks de beschadigingen hebben we hier te maken met een werk van grote allure. Krop weet in dit 43 cm hoge beeld een bijzondere expressie te bereiken. Er lopen niet gewoon twee mannen, hier schuifelen werkelijk twee blinden met hun lege blikken, steun vindend aan elkaar.

twee blindenmannen - foto: loek van vlerken 14.05.2019twee blindenmannen - foto: loek van vlerken 14.05.2019


ontwerpschets – collectie Hildo Krop Museum, Steenwijk

Er bestaat nog een beeld ‘Blinde man met hond’ van Hildo Krop. Dit fraaie, uit graniet gehakte beeld, is niet te vinden in de oeuvrecatalogus Lagerweij-Polak omdat het nog niet voltooid was. Het mag dan ook gezien worden als één van Krop allerlaatste werken. Ook dit beeld (85 cm hoog) kwam in 2000 mee met de door de gemeente Steenwijk aangekochte inventarissen uit het Amsterdamse atelier van Hildo Krop.

blindeman1 - foto: loek van vlerken 24.06.2017blindeman2 - foto: loek van vlerken 24.06.2017
blindeman (detail) - foto: loek van vlerken 07.05.2018

bronnen: Hildo Krop Keramiek, Wim Heij, 2015; vriendenvandeplantage.nl