Tag archieven: scherpel g.j.

Drie reliëfs – Steenwijk

Hildo Krop Museum, Steenwijk

1947

Drie polychrome keramische reliëfs ,
a. een staande man, 14 x 7 cm
b. een liggende man, 14 x 6,5 cm
c. een liggende vrouw, 16 x 7 cm

Deze drie reliëfs zijn voorstudies voor het Haagse oorlogsmonument voor de gevallen werknemers van het PTT-bedrijf (Mo32) uit 1947-48. Aan de voet van het monument bevindt zich een beeldengroep van een liggende vrouw en een liggende man, zij symboliseren de oorlogsslachtoffers met daarboven op een hoge zuil een wijdbeens staande man, de verpersoonlijking van de herrijzenis.

De keramische studies werden voor het eerst tentoongesteld op de herdenkingstentoonstelling ‘Hildo Krop 1884-1970 – beeldhouwer en ceramist’, welke in 1984 werd gehouden bij Kunsthandel G.J. Scherpel in Den Haag.

In het depot van het Hildo Krop Museum liggen de gipsen mallen van de studies en bovendien vier bronzen afgietsels. Het vrouwfiguur, het mannenfiguur met opgetrokken been en twee maal dezelfde wijdbeens staande man. Omdat het niet bekend was of Krop zelf de reliëfs in brons heeft gegoten werd aan Krops’ laatste assistent Henk Oddens gevraagd of hij wist of Krop ooit zelf werk in brons heeft gegoten. Volgens Oddens heeft Krop deze techniek nooit heeft gebezigd. Wel heeft Oddens zelf in de jaren zestig in het atelier aan de Plantage Muidergracht enkele kleine werken van Krop, waarvan mallen bestonden, in brons gegoten. Waarbij mag worden aangenomen dat het gaat om de hierbij afgebeelde bronzen.
Naast deze drie (plus één) reliëfs, blijkt er in ieder geval nog één extra onderdeel van deze afgietsels te bestaan. In november 2018 werd er namelijk een bronzen reliëf van de liggende man met opgetrokken knie aangeboden bij Botterweg Auctions, Amsterdam, met de omschrijving:
‘Bronzen ornament “Staande man”, ontwerp & uitvoering Hildo Krop, in eigen atelier / Amsterdam ca.1925’, waarbij de titel en de datum dus niet kloppen.

Dat Krop de studies geslaagd vond blijkt uit het feit dat hij in 1948 deze figuren gebruikte voor een  urn (V140).

bronnen: catalogus Herdenkingstentoonstelling Hildo Krop 1884 – 1970 Beeldhouwer en ceramist, Kunsthandel G.J. Scherpel B.V., Den Haag, 1984;
website Botterweg Auctions, Amsterdam (veilingdatum: 4 november 2018)
Henk Oddens , 2018

V 145 – Vrouwelijk naakt – Zwolle

(staand zonder armen)

Museum de Fundatie, collectie Hannema-de Stuers Fundatie, Zwolle en Heino/Wijhe

ca. 1950

wit geglazuurde keramiek, 26,5 cm

Dit keramische Vrouwelijk naakt van Hildo Krop werd in februari /maart 1984 door Kunsthandel G.J. Scherpel B.V. in Den Haag getoond op de “Herdenkingstentoonstelling Hildo Krop 1884-1970 Beeldhouwer en Ceramist”. Na deze tentoonstelling kocht Dirk Hannema dit werk en bracht het vervolgens als schenking onder in de door hem opgerichte Stichting Hannema-de Stuers Fundatie.

bron en foto’s: Museum de Fundatie, Zwolle

V 77 – Baadster

verblijfplaats onbekend

1929/1930

foto: Scherpel
foto: botterweg auctions
foto: botterweg auctions

wit geglazuurde keramiek, 50 cm

Een geglazuurd aardewerk sculptuur van een baadster maakte Hildo Krop in 1929 (de catalogus van de Herdenkings Tentoonstelling Hildo Krop uit 1984 van Kunsthandel G.J. Scherpel  uit Den Haag noemt 1930). Rond 1927 schafte Krop een emailleeroventje aan, dat gestookt werd op steenkool. Krop kon hiermee de temperatuur langzaam opvoeren, waardoor hij in staat was flink te experimenteren. Er ontstond een serie van kleinplastiek, waaronder veel dieren en mensfiguren. Deze keramiek maakte Krop als ontspanning tussen grote opdrachten door.

De verblijfplaats van deze keramische baadster is niet bekend. Het originele gipsen model is in het bezit van het Hildo Krop Museum in Steenwijk.

V 121 – Zittend vrouwelijk naakt

verblijfplaats onbekend

1941

wit marmer, 22,5 cm

foto: artnet
foto: joh. krop – collectie hildo krop museum, steenwijk

In 1941 maakte Hildo Krop een wit marmeren zittend vrouwelijk naakt. Op een foto van het atelier van Krop zien we het marmeren beeldje van de zittende vrouw in wording. De vrouw rechts in gips leunt met haar rechter arm op een steun, een soort afgezaagd boomstammetje. In het marmeren naakt (links) is het paaltje verdwenen en heeft de arm een wat hoekige houding aangenomen. Mogelijk is door een ongelukje tijdens het hakken, door een oneffenheid of een barstje in het marmer, teveel materiaal verwijderd, waardoor het paaltje niet meer verwezenlijkt kon worden. Hierdoor moest de arm een andere houding aannemen en steunde het op een lager gelegen stuk steen. Hierdoor komt de arm aan het marmeren beeldje enigszins onnatuurlijk over.

In de catalogus van de herdenkingstentoonstelling ‘HILDO KROP 1884-1970 Beeldhouwer en ceramist’ van kunsthandel G.J. Scherpel B.V., Den Haag in 1984 zien we een keramisch werkje met de titel ‘Vrouwelijk naakt’ en wordt gedateerd op ca. 1943. Hierbij leunt de arm wel op een verticale steun. Verder lijkt de houding identiek aan het marmeren beeldje. Het vrouwfiguur is hierbij verguld, iets wat bij Krop veelvuldig voorkwam. Deze vergulde vrouwfiguren uit de periode rond eind jaren veertig/begin vijftig kunnen gezien worden als een symbool van ‘de eeuwige vrouw’, de bron van het leven.

foto: scherpel

Van dit 11 cm hoge beeldje maakte Krop ook een uitvoering in wit geglazuurde keramiek, zoals blijkt uit twee foto’s welke zich in het archief van het Hildo Krop Museum in Steenwijk bevinden.

foto’s: hildo krop museum, steenwijk

bron: ‘HILDO KROP 1884-1970 Beeldhouwer en ceramist’, kunsthandel G.J. Scherpel B.V., Den Haag, 1984

V 162 -Knielende man – Steenwijk

Hildo Krop Museum,  Steenwijk

ca. 1953

geknielde man - foto: loek van vlerken 18.10.2018geknielde man - foto: loek van vlerken 18.10.2018geknielde man - foto: loek van vlerken 18.10.2018
wit geglazuurd keramiek met blauwe keramische grondplaat, 8,8 x 5,4 cm

Dit is één van de kleinste Hildo Krop werken die er bestaan. Desondanks weet Krop dit kleine figuurtje een monumentale uitstraling te geven.
Het bezig zijn met keramiek was voor Krop beslist geen tijdverdrijf, aldus kenner bij uitstek van Krops werk, Emmy Lagerweij-Polak. Zij  beoordeelt Krops keramiek niet alleen als een belangrijke aanvulling op zijn grote monumentale werk, maar is ook van mening dat het Krop heeft behoed voor verstarring. Er is zeer beslist sprake van een wisselwerking tussen zijn beeldhouwwerk en zijn keramiek.  Zijn sculpturale werk geeft kracht aan zijn keramiek en omgekeerd houden zijn keramische werken zijn beeldhouwkunst vitaal. Zijn keramiek heeft een stoere uitstraling, vertoont aldus een typische karaktertrek van zijn beeldhouwkunst en is bijna altijd te duiden als: kloek en groot maar dan binnen het kader van de handzame afmetingen, zoals bij dit knielende mannetje.

Dit beeldje is in het najaar van 2018 aangekocht door het Hildo Krop Museum in Steenwijk.

Waarschijnlijk is dit beeldje een voorstudie van een ander keramisch beeldje, namelijk ‘Geknield liggende man’ (V162)  en ‘Paar’ (V163) beide uit 1953. Dit werk staat afgebeeld in de catalogus van de herdenkingstentoonstelling ‘Hildo Krop’ – 1984, van de Kunsthandel G.J. Scherpel, Den Haag. (zie ook Liggend naakt)

foto: hildo krop museum, steenwijk

geknield liggende man – 1953 – V162

foto: g.j. scherpel

paar – 1953 – V163

bronnen: Hildo Krop – Keramiek, Wim Heij/Arie van Andel, 2015;
Hildo Krop 1884-1970 Beeldhouwer en ceramist, Kunsthandel G.J. Scherpel B.V., Den Haag, 1984