Tag archieven: westerman a.j.

B 32 – 4e Ambachtsschool – Amsterdam

Postjesweg 1, Amsterdam

1921-23


mannenfiguur - foto: loek van vlerken 23.05.2011a. dakbekroning:
mannenfiguur
tufsteen, ca. 120 cm

elektriciteit - foto: loek van vlerken 30.03.2011
elektriciteit

scheepsbouw - foto: loek van vlerken 30.03.2011
Scheepsbouw

metaalbewerking - foto: loek van vlerken 30.03.2011
Metaalbewerking

houtbewerking - foto: loek van vlerken 30.03.2011
Houtbewerking

scheepsbouw en metaalbewerking - foto: loek van vlerken 23.05.2011
scheepsbouw - foto: loek van vlerken 23.05.2011b. consolefiguren:
elektriciteit, scheepsbouw, metaal- en houtbewerking
tufsteen, ca. 250 cm

vrouw en man hoofdingang - historische foto uit 1922: hildo krop museum
foto: archief Hildo Krop Museum – 1936zijingangversieringen - foto: loek van vlerken 15.03.2011
c. versieringen aan hoofdingang en zijdeuren
. staande vrouwenfiguur met bloemen en gazelle
. staande mannenfiguur met stoomlocomotief en hijskraan
. vogelfiguur aan zijdeur
tufsteen, 250/80 cminuit's met peddels - foto: loek van vlerken 15.03.2011ijsbeer - foto: loek van vlerken 15.03.2011
pinguins - foto: loek van vlerken 08.02.2012d. gevelstenen, 4 reliëfs:
. vrouw met appels in haar handen
. Inuit’s met peddels
. ijsbeer met ijsbergen
. drie pinguins
tufsteen, 95/140 cm


e. waterspuwers
gebakken aarde, 120 cm


f. tegels
donkerbruine grès (ESKAF)
afmetingen niet bekend

architect: A.J. Westerman

Bij de keuze van zijn motieven liet Hildo Krop zich leiden door de functie van het gebouw en de omgeving waarin het lag. Daarbij hebben de sculpturale voorstellingen aan de representatieve gedeelten van een gebouw, zoals een ingangspartij, vaak een ernstig, educatief karakter. Kleine minder opvallende versieringen, zoals bijvoorbeeld gevelstenen, zijn daarentegen vaak anekdotisch, speels en lichtvoetig van aard. Een goed voorbeeld van Krops aanpak vormt de decoratie van de voormalige gemeentelijke 4de Ambachtsschool aan de Postjesweg in Oud-West. Op consolefiguren is aangegeven welke vakken op de school onderwezen werden: elektriciteit, scheepsbouw, metaal- en houtbewerking. Aan weerszijden van de ingang zijn twee hoge gevelstenen met een man- en een vrouwfiguur geplaatst. De man met als ambachtsemblemen een hijskraan (met in de takels een olifant!) en een stoomlocomotief en de vrouw met bloemmotieven en een gazelle. Beide figuren dragen de helft van het wapen en een inscriptie met het devies van de socialist P.L. Tak ‘ZONDER MOEITE NIETS’. De reliëfs met pooltaferelen met inuit’s, ijsbeer en pinguïns, verwijzen waarschijnlijk naar de zeereizen van de admiralen, naar wie de straten in de buurt genoemd zijn. Ook bij de ESKAF-grèstegels zien we deze symbolen in geabstraheerde vorm terug: ijsberen, pinguïns, zeearenden, maar ook weer ambachten zoals smeden, houtbewerken, machinebouw en elektriciteit .

B 42 – Menselijke energie – 2e O.H.S. – Amsterdam

P.L. Takstraat 33, Amsterdam

1923-24

menselijke energie - foto: loek van vlerken 13.02.2011
menselijke energie - foto: loek van vlerken 13.02.2011 a. risalietbekroning: ‘Menselijke energie’

Bovenaan het gebouw staan twee identieke beeldhouwwerken die elkaars spiegelbeeld zijn. In deze voorstelling, over drie vlakken verdeeld, staat onderin de ‘energie’ met gespreide benen en armen afgebeeld. Vlak boven hem, geknield, half liggend tegen de muur een vrouw met een druiventros: de ‘vruchtbaarheid’. Daar boven staan drie figuren: de landbouw met landbouwgewassen, de industrie met gereedschappen en de handel met goederen. De bekroning van het beeld wordt gevormd door een groep van twee mannen en een vrouw die elkaar met hun armen omvatten. Zij kijken vanuit een schip in de verte; vanuit de vruchtbaarheid van de aarde en verschillende vormen van menselijk handelen zijn zij de mensen, die met vooruitziende blik naar de toekomst zien.
Weiberner tufsteen (inmiddels graniet), ca 420 cm

man met kalfjes - foto: loek van vlerken 03.06.2011 man met korenschoven - foto: loek van vlerken 03.06.2011
man met druiventrossen - foto: loek van vlerken 03.06.2011b. 3 typen gevelstenen:
Tussen de ramen van de derde verdieping zijn gevelstenen te zien met de volgende voorstellingen :
1. man met kalfjes
2. man met korenschoven
3. man met druiventrossen
tufsteen (inmiddels graniet), 60 cm

markttafereel - foto: loek van vlerken 13.02.2011markttafereel - foto: loek van vlerken 13.02.2011
markttafereel - foto: loek van vlerken 13.02.2011c. 2 hoekstenen: markttafereel
Onder links en rechts bij de hekken aan de Jozef Israëlskade spiegelende hoekstenen van een veemarkttafereel waarop door middel van het aloude ‘handjeklap’ tot koop en verkoop wordt besloten, met het kalfje gelaten tussen de mannen in. Daarnaast staat een vrouw met koopwaar in haar handen.
tufsteen (inmiddels graniet), 102 cm

haventafereel - foto: loek van vlerken 17.02.2012
haventafereel - foto: loek van vlerken 03.06.2011d. 2 zuilkapitelen: haventafereel
In het portiek staan twee identieke afbeeldingen in spiegelbeeld van een haventafereel: drie mannen met zakken op hun nek, een zeilvaartuig en twee vrouwen die toekijken met achter hen gestileerde bomen.
tufsteen, 65 cm

ESKAF tegels - foto: loek van vlerken 03.06.2011
e. tegels
Een tableau, bestaande uit kleinere reliëftegels, is in zijn geheel voorstellingsloos, maar op de afzonderlijke tegels zijn geabstraheerde mens en dierfiguren te zien.
donkerbruine grès (ESKAF), 5×10 cm

ESKAF ajour tegels - foto: loek van vlerken 03.06.2011

ESKAF ajour tegels - foto: loek van vlerken 25.07.2017ajourtegel faun - foto: loek van vlerken 14.11.2017
e. ajourtegels
Tussen de ramen van de tweede en derde verdieping zijn ajourtegels geplaatst met voorstellingen van een zittende vogel, een springende gazelle, een staande vos, een hurkende faun en een papagaai.
donkerbruine grès (ESKAF), 20 cm

tafereel met Mercurius - foto: loek van vlerken 17.02.2012f. deurkalf: tafereel met Mercurius
Toepasselijk voor wat oorspronkelijk een handelsschool was, is boven de deur ‘Mercurius, de Romeinse god van de handel, in de wereld’ te zien. Vanaf links een knielende man (de wereldbol torsende Atlas), havenkranen, rokende schoorstenen van fabrieken, Mercurius met gestrekte armen, gestileerde planten en bloemen en helemaal rechts een zittende vrouw met kind.
teakhout, 42 cm

architect A.J. Westerman

gevel Jozef Israëlskade - foto: loek van vlerken 23.02.2012

Hildo Krop maakte beeldengroepen voor twee monumentale schoolgebouwen, een H.B.S. (Hogere Burgerschool) en een O.H.S. (Openbare Handelsschool) aan de P.L. Takstraat / Jozef Israëlskade die in elkaars spiegelbeeld gebouwd zijn. De twee gebouwen zijn samengevoegd tot het huidige Berlage College.  De ornamentiek aan deze gebouwen behoren tot de grotere en meer complexe werken van Krop. De risalietbekroningen zijn elk ongeveer 2,5 meter breed en diep en 3,5 meter hoog. Aan ieder gebouw zijn twee groepen met dezelfde, spiegelbeeldige voorstellingen geplaatst. Op het oostelijke gebouw, de Openbare Handelsschool, is de ‘Menselijke energie’ voorgesteld. Helaas hadden de sculpturen zeer geleden door de klimatologische omstandigheden. De beelden staan door hun hoge positie volop bloot aan regen en wind. De gebruikte tufsteen bleek weinig bestand tegen deze omstandigheden en de verwering was in een zeer vergevorderd stadium. Verschillende delen (koppen) waren in de loop van de tijd al los geraakt. De beelden waren er dermate slecht aan toe dat van enige vorm van restauratie geen sprake meer kon zijn.
Derhalve werd besloten om tot replicatie over te gaan in duurzamer graniet. De originelen beelden werden gedemonteerd en naar het ambachtelijk beeldhouwatelier van Ton Mooy in Amersfoort getransporteerd. Daar werden de ontbrekende delen met behulp van historische foto’s opgewerkt met gips. Van deze ‘tijdelijk gerestaureerde’ originelen werden zo exact mogelijke granieten kopieën gemaakt. Een fragment van de oorspronkelijke tufstenen beelden, een van de betere delen, is herplaatst in de schouwburg van Steenwijk, de geboorteplaats van Krop.

bronnen: Kunst aan de straat , redactie Joost de Wal, 2009; Een Amsterdamse School, Ger van Berlo e.a., 2005

fragment origineel beeld – Schouwburg De Meenthe, Steenwijk

B 33 – De geboorte van de Daad – 1e H.B.S. 3 – Amsterdam

P.L. Takstraat 34, Amsterdam

1921-24

de geboorte van de daad - foto: loek van vlerken 13.02.2011 de geboorte van de daad - foto: loek van vlerken 13.02.2011
de geboorte van de daad - foto: loek van vlerken 20.10.2011a. risalietbekroning: ‘De geboorte van de daad’
Bovenaan het gebouw staan twee identieke beeldhouwwerken die elkaars spiegelbeeld zijn. De voorstelling ‘De geboorte van de daad’ is over drie vlakken verdeeld. Ongetwijfeld wordt daarmee de goede daad bedoeld die tot het geluk van de mensheid moet leiden. Het kind onder aan de muur stelt de geboorte van de daad zelf voor. Het rust tegen een grote vrouwenkop die de zachtheid voorstelt. Vlak daarboven stelt een streng uitziende mannenkop de bezonnenheid voor. Vlak boven het kind is een tegen de muur zittende mannenfiguur te zien die zijn gebogen hoofd met zijn hand ondersteunt (de twijfel). Meer van de muur af zijn trapsgewijs drie mannenfiguren te zien. De onderste kijkt nog neer op het kind. De tweede werpt al een blik over de Jozef Israëlskade en de derde leidt het paard; hij is degene die het geluk van de daad zelf kent.
Weiberner tufsteen (inmiddels graniet), 420 cm

gevelsteen - foto: loek van vlerken 17.02.2012
gevelsteen - foto: loek van vlerken 17.02.2012b. gevelstenen:
.staande vrouw met geknielde man
. V-vorm met slangenmotief
Boven de ramen van de derde verdieping zijn gevelstenen aangebracht voorstellende een staande vrouw, het hoofd steunend in haar hand, met onder haar een half liggende, half knielende man. De tussenliggende gevelstenen vertonen een V-vormige figuur met aan weerszijden een slang.
tufsteen (inmiddels graniet), 60 cm

de greep naar het schone - foto: loek van vlerken 13.02.2011
c. 2 hoekstenen onder middenrisaliet: ‘De greep naar het schone’
Onder links en rechts bij de hekken aan de Jozef Israëlskade spiegelende hoekstenen van een man met tussen zijn opgeheven armen een vogel.
tufsteen (inmiddels graniet), 102 cm
zuilkapitelen - foto: loek van vlerken 26.10.2013d. 2 zuilkapitelen naast hoofdingang:
Zowel links als rechts dezelfde afbeelding in spiegelbeeld ‘’ , het veel koppige monster dat door de Griekse held Heracles werd verslagen.
tufsteen 65 cm

e. tegels
Een tableau, bestaande uit kleinere reliëftegels, is in zijn geheel voorstellingsloos, maar op de afzonderlijke tegels zijn geabstraheerde mens en dierfiguren te zien.
donkerbruine grès (ESKAF), 5×10 cm

ESKAF ajour tegels - foto: loek van vlerken 20.10.2011

ajourtegel faun - foto: loek van vlerken 14.11.2017
e. ajourtegels
Tussen de ramen van de tweede en derde verdieping zijn ajourtegels geplaatst met voorstellingen van een zittende vogel, een springende gazelle, een staande vos, een hurkende faun en een papagaai.
donkerbruine grès (ESKAF), 20 cm

pan te midden van het heelal - foto: loek van vlerken 17.02.2012
pan te midden van het heelal (detail) - foto: loek van vlerken 25.07.2017f. deurkalf boven hoofdingang: ‘De Mens’ of ‘Pan te midden van het heelal’
Van links naar rechts zijn te zien: wolken, een berg, zittende leeuw, heuvels, bomen, een berg en wolken. In het midden staat Pan met zijwaarts gestrekte armen.
teakhout, 42 cm

architect: A.J. Westerman

gevel Jozef Israëlskade - foto: loek van vlerken 23.02.2012
Hildo Krop maakte beeldengroepen voor twee monumentale schoolgebouwen, een H.B.S. (Hogere Burgerschool) en een O.H.S. (Openbare Handelsschool) aan de P.L. Takstraat / Jozef Israëlskade die in elkaars spiegelbeeld gebouwd zijn. De twee gebouwen zijn samengevoegd tot het huidige Berlage College.  De ornamentiek aan deze gebouwen behoren tot de grotere en meer complexe werken van Krop. De risalietbekroningen zijn elk ongeveer 2,5 meter breed en diep en 3,5 meter hoog. Aan ieder gebouw zijn twee groepen met dezelfde, spiegelbeeldige voorstellingen geplaatst. Op het westelijke gebouw, de 1e H.B.S. met 3 jarige cursus, is de ‘Geboorte van de Daad’ voorgesteld. Helaas hadden de sculpturen zeer geleden door de klimatologische omstandigheden. De beelden staan door hun hoge positie volop bloot aan regen en wind. De gebruikte tufsteen bleek weinig bestand tegen deze omstandigheden en de verwering was in een zeer vergevorderd stadium. Verschillende delen (koppen) waren in de loop van de tijd al los geraakt. De beelden waren er dermate slecht aan toe dat van enige vorm van restauratie geen sprake meer kon zijn. Derhalve werd besloten om tot replicatie over te gaan in duurzamer graniet. De originelen beelden werden gedemonteerd en naar het ambachtelijk beeldhouwatelier van Ton Mooy in Amersfoort getransporteerd. Daar werden de ontbrekende delen met behulp van historische foto’s opgewerkt met gips. Van deze ‘tijdelijk gerestaureerde’ originelen werden zo exact mogelijke granieten kopieën gemaakt.

bronnen: Kunst aan de straat , redactie Joost de Wal, 2009;
Een Amsterdamse School, Ger van Berlo e.a., 2005

B 26 – Spoorwegviaduct – Amsterdam

tussen Spaarndammerstraat en Houtmankade, Amsterdam

1920-22

2×2 viaductbekroningen

spoorwegviaduct - foto: loek van vlerken 13.07.2018overvloed - foto: loek van vlerken 03.02.2011overvloed - foto: loek van vlerken 03.02.2011overvloed - foto: loek van vlerken 03.02.2011 overvloed - foto: loek van vlerken 01.03.2012
1. Overvloed: faun en mensenpaar (mensheid), fruit (overvloed), torsende man, slangen

verkeer - foto: loek van vlerken 03.02.2011  verkeer - foto: loek van vlerken 03.02.2011 2. Verkeer (2x): drie arbeiders, lopende man, slangen

basaltlava, 380 cm

architect: A.J. Westerman

opdracht van het rijk, uitgevoerd door Publieke Werken, Amsterdam

faun - foto: hildo krop museum
foto: Hildo Krop Museum, Steenwijk

Bij de vier pijlerbekroningen van het spoorwegviaduct bij de Spaarndammerstraat heeft Krop twee voorstellingen gebruikt: ‘Overvloed’ en ‘Verkeer’. Bij ‘Overvloed’ zien we voor een grote bol een man en een vrouw staan. Daaronder staat een man die overvloedig veel fruit torst. Onder zijn knieën zijn drie slangenkoppen waarneembaar. Aan de achterzijde van het beeld, aan de spoorkant, blijkt dat een faun de enorme bol op zijn rug draagt. Dit is echter vanaf de straat wat moeilijker te zien. Op de historische foto, gezien vanaf spoorniveau, is deze faun goed waarneembaar. Op de achtergrond de in 1968 gesloopte Maria Magdalena Kerk van P. Cuypers. Bij de andere beeldengroep met het thema ‘Verkeer’, staan om de bol een mijnwerker (alleen van af spoorzijde te zien), een havenarbeider en een spoorwegarbeider.

Ook voor deze beeldengroepen liet Krop zich inspireren door het gedicht ‘Pan’ van Herman Gorter. Deze oer-faun Pan heeft bij Gorter de rol van strijder tegen het kapitaal, een revolutionair die het proletariaat helpt het paradijs op aarde te verwezenlijken. Als de slang is overwonnen is de geest de heerser van de wereld.

Faunus is de Romeinse god van de natuur. Ook hij draagt horens. Zijn gevolg bestaat uit faunen: half geit, half mens, zowel mannelijk als vrouwelijk. Anders dan Faunus en Pan zijn zij geen volle goden maar halfgoden, net als de nimfen en de satyrs. Zij leven buiten bereik van de menselijke wereld in de natuur, tussen flora en fauna.

spoorwegviaduct spaarndammerstraat - foto: loek van vlerken 14.04.2019

In het tweede boek Pan (1912) van Gorter daalt Pan af naar de aarde. Hij bezoekt de fabrieken van de arbeiders en hij ziet het leed dat door de uitbuiting van het kapitalisme veroorzaakt. Hij maakt een staking mee. Hij ziet de arbeiderskracht groeien en raakt ervan overtuigd dat de revolutie noodzakelijk is. Hij ziet hoe het Gouden Meisje de arbeidersklasse toezingt en vervult met vuur. Hij bezoekt ook een bijeenkomst van arbeidersvrouwen:

En ook een vergaad’ring van vrouwen, die
Nog niet in den strijd waren, bezocht Pan.
Die vrouwen zaten stil te luisteren.
Een storm sloeg over hen van trotsche woorden:
‘Vrouwen, vereenigt u, en strijdt met ons,
Strijdt met ons mee den revolutie-strijd,
Staakt tegen de patroons en maakt een bond
Met de mannen voor nieuwe maatschappij.’
(p. 184)

Halverwege de jaren negentig werd het spoorwegviaduct verbreed. Gelukkig bleven de beelden gehandhaafd, maar aan de Westerparkkant werden witte geglazuurde stenen aangebracht, waardoor het geheel een andere uitstraling heeft gekregen. Vanaf de Spaarndammerstraat is de aanblik nog authentiek met de rode baksteentjes.

faun op viaduct vanuit de trein gefotografeerd - foto: loek van vlerken 27.10.2011
faun op spoorwegviaduct – vanuit de trein gefotografeerd