Hildo Krop tijdtabel

1884     
– 26 februari Hildebrand Lucien Krop geboren.
ouders: vader Hendrik Hein Krop (1851-1938); moeder Johanna Louise Cordes (1855-1922)
1899     
– stage bakkersleerling in Leiden
1902     
– tweede bediende banketbakkerij Groningen
1904     
– bakker-kok-opleiding Brussel
1905     
– werkzaam bij traiteur Viard, Parijs
1906     
– chef-banketbakker Grand Hôtel, San Pellegrino, Italië
– kok in Eltham, Engeland, bij sir Hubert Bland en Edith Nesbit
1907     
– Académie Julien, Parijs
1908     
– Rijksacademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam
– lidmaatschap SDAP
1910     
– akte MO Tekenen
– docent H.B.S., Haarlem
1911     
– diploma Rijksacademie van Beeldende Kunsten
– zilveren medaille Prix de Rome
– Kunstgewerbeschule, Berlijn
1912     
– studiereis Rome en Parijs
– besluit om zich in Amsterdam te vestigen
– meubelmaker-in-opleiding bij W. Gieben
1913     
– eerste opdracht: gevelsteen Bond van Minder Marinepersoneel, Den Helder (B 1)
1914     
– eerste contact met Van der Meij, architect van het te bouwen Scheepvaarthuis (B 3B 61)
– 14 december trouwdag Krop met Mien Sleef (1891 – 1981)
1915     
– geboorte dochter Helen (2001 overleden)
– eerste (groeps-)tentoonstelling Arti et Amicitia, Amsterdam
1916     
– begin dienstverband bij Amsterdamse Gemeentelijke Dienst der Publieke werken
– lidmaatschap Architectura et Amicitiae
1917     
– geboorte zoon Hein (zelfde jaar overleden)
1918     
– opzegging lidmaatschap SDAP
– medeoprichter Nederlandse Kring van Beeldhouwers
1919     
– geboorte zoon Johan (1997 overleden)  
– oprichting Eerste Steenwijker Kunst Aardewerk Fabriek (ESKAF)

1920     
– groepstentoonstelling ‘Holländische Kunst’ in Berlijn
1921     
– reist af naar Weimar op uitnodiging van de directeur van Bauhaus, Walter Gropius, om les te komen geven aan het opleidingsinstituut. Krop wijst het aanbod af.
1922     
– ondergaat in december een zware operatie, waarbij hij een nier moet missen
1923     
– eerste solotentoonstelling ‘Krop’, Museum Boymans, Rotterdam
– lid van het comité voor ‘Nederlandsche Kunsttentoonstellingen in het buitenland’
1924
– lidmaatschap Arti et Industriae, Den Haag
– woont met zijn gezin tijdelijk in Parijs. In het woonhuis/atelier van zijn vriend Osip Zadkine werk hij aan beeldhouwwerk voor het Nederlands paviljoen van de Exposition Internationale des Arts décorativs et industriels modernes te Parijs (B 47)
1925     
– ontvangt voor zijn beeldhouwwerk aan het Nederlands paviljoen van de Exposition Internationale des Arts décorativs et industriels modernes in Parijs de Grand Prix en voor zijn keramiek de Medaille d’Or
– maakt beeldhouwwerk aan gebouw Magazijn ‘De Bijenkorf’ in Den Haag van architect Piet Kramer (B 53). Wordt gezien als laatste grote ‘Amsterdamse School’-gebouw.
– het tweede nummer van jaargang 1925 van het tijdschrift Wendingen , geheel gewijd aan beeldhouwkunst van Krop

1926     
– neemt keramiek-lessen aan de Quellinusschool, Amsterdam
1927
– begin van een serie kleine keramische plastieken: mensfiguurtjes, maskers, fauntjes en kleine diertjes
1928     
– eerste monografie over het werk van Krop, geschreven door Just Havelaar
1929     
– tentoonstelling ‘Hildo Krop’, Galerie Ferd. Möller, Berlijn
1930
– lidmaatschap Socialistische Kunstenaarskring
1931
– het vijfde/zesde nummer van jaargang 1931 van het tijdschrift Wendingen, geheel gewijd aan beeldhouwkunst van Krop
1932     
– betrokken bij de organisatie van de tentoonstelling  ‘Moderne Hedendaagse Nederlandse Kunst’, die in Moskou zou worden gehouden
1933
– regeringsopdracht: Monument op de Afsluitdijk (Mo 11)
– Diploma van Verdienste, Triennale Milaan
1934     
– vanwege de slechte economische omstandigheden geen opdrachten van de gemeente
– tentoonstelling ‘Hildo Krop vijftig jaar’, Stedelijk Museum, Amsterdam

1935     
– verblijft op uitnodiging van de WOKS (een Russische vereniging voor culturele betrekkingen met het buitenland) enkele maanden in Rusland
– lidmaatschap van ‘Bond van Kunstenaars ter Verdediging van de Kulturele Rechten’. Deze BKVK had een belangrijk rol in het protest tegen Franco in de Spaanse burgeroorlog en was ook verantwoordelijk voor de tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam De Olympiade onder dictatuur (D.O.O.D.)
1936     
– alle gemeente ambtenaren, ook Krop, krijgen salaris vermindering vanwege de crisistijd
1937
– Grand Prix, Internationale tentoonstelling, Parijs
– Nederlandse arbeidersvereniging schenkt aan de volkeren van de Sovjet Unie het door Krop gemaakte bronzen beeld De Dijkwerker (Mo 14). Het beeld krijgt een plaats in ‘Het Park voor Cultuur’ in Moskou
1938
– ‘Officier in de Orde van Oranje-Nassau’
1941     
– einde dienstverband Krop bij Publieke werken
– tentoonstelling ‘Beeldhouwwerk Hildo Krop’, Kunstkring, Tilburg
1942     
– tijdens een vergadering van de NKB waarbij enkele leden Duitse sympathieën hadden, verlieten Gerrit van der Veen, Fred Carasso, Leo Braat en Hildo Krop de bijeenkomst, waarbij de kas meegenomen werd. Het geld zou voornamelijk worden gebruikt om kunstenaars in moeilijkheden financieel te kunnen helpen.
1944
– betrokken bij de illegale ‘Centrale Kunstenaars Commissie’, een landelijke organisatie opgericht voor sociaal-financiële hulp aan het kunstenaarsverzet
1946     
– de beëindiging van het dienstverband Krop bij Publieke werken in 1942 werd teniet gedaan en Krop maakte opnieuw deel uit van de heropgerichte commissie voor opdrachten van beeldhouwwerk
1949     
– eerste openluchttentoonstelling van beeldhouwkunst in Nederland in park Sonsbeek, Arnhem.
1954     
– tentoonstelling ‘Hildo Krop zeventig jaar’, Stedelijk Museum, Amsterdam
1955
– ‘Officier in de Kroonorde’ van België
1956     
– eretitel  ‘Stadsbeeldhouwer van Amsterdam’
1960
– tentoonstelling ‘Hildo Krop’, Kunstzaal Pictura, Groningen. Krop verklaarde in de openingsrede: ‘Een kunstenaar mag niet anders wezen dan een instrument dat bespeeld wordt door de tijd waarin hij leeft. Hij schrijft het lied van zijn tijd waarin hij leeft in de vorm en kleur voor de komende geslachten, beter en schoner dan welke staatsman of welke geschiedschrijver ook’.
1963     
– belandt in december in het ziekenhuis na een ernstig auto-ongeluk
1964     
– huldiging op 26 februari  in Steenwijk t.g.v. zijn tachtigste verjaardag
– uitgebreide solotentoonstelling ‘Hildo Krop tachtig jaar’, Stedelijk Museum, Amsterdam
1966
– onthulling Berlage-monument (Mo 48) aan het Victorieplein in Amsterdam door burgemeester G. van Hall. Hij dankte Krop voor alles wat hij voor de stad had gedaan en noemde het creëren van het beeld een ‘opmerkelijke geestelijke en fysieke prestatie’, gezien zijn hoge leeftijd. Ook sprak hij de hoop uit dat degene, die in de toekomst langs het beeld zouden gaan ‘waarderende gedachten zullen wijden aan deze twee belangrijke Amsterdammers’.
1970     
– op 20 augustus overlijdt Hildo Krop in zijn atelier aan de Plantage Muidergracht aan een hartaanval. Op 24 augustus wordt hij begraven op Zorgvlied te Amsterdam. Op zijn graf is het beeld ‘De eeuwige vrouw’ (B 47) geplaatst.