oeuvre catalogus

De bron van de teksten bij de werken komen voornamelijk uit de door drs. E.J. Lagerweij-Polak opgestelde oeuvrecatalogus ‘Hildo Krop’, uit de reeks monografieën van Nederlandse kunstenaars uit 1992. Indien de tekst niet (of slechts gedeeltelijk)  deze oeuvrecatalogus als bron heeft, wordt de extra geraadpleegde bron vermeld.
Op deze site wordt dezelfde nummering (letter gevolgd door een cijfer) aangehouden als in de genoemde oeuvrecatalogus:

B    = bouwbeeldhouwwerk
Mo = monumenten / gedenktekens
V    = vrij werk
Me = meubels en interieurontwerpen
Ma = toneelmaskers
P    = penningen, medailles en kleine plaquettes
(z.n.
= zonder nummer – staat niet in catalogus Lagerweij-Polak)

monografie van nederlandse kunstenaars - beeldhouwer hildo krop - e.j. lagerweij-polak, 1992 - foto: loek van vlerken