Mo 40 – De verzorging en de bescherming – GGD, Amsterdam

Gebouw GGD, Nieuwe Achtergracht 100, Amsterdam
interieur

1950

de verzorging en de bescherming - foto: loek van vlerken 16.02.2012
de verzorging en de bescherming (detail) - foto: loek van vlerken 16.02.2012beeldengroep met zittende man met plant en staande vrouw met vogel

brons (beeld), 44 cm / zwart marmer (console), 20 cm

Hildo Krop maakte dit monument ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de GGD Amsterdam. De GGD Amsterdam is in 1901 opgericht onder de naam GG&GD (Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst) en is daarmee de oudste gemeentelijke gezondheidsdienst in Nederland. Eerder al, sinds 1893, was er sprake van een gezondheidsdienst, die zich bezig hield met activiteiten op het gebied van openbare hygiëne. In 1900 werd besloten om een nieuwe gezondheidsdienst op te richten, die zich bezig ging houden met volksgezondheid en geneeskundige verzorging. In de loop van de 20e eeuw heeft de GGD Amsterdam zich regelmatig aangepast aan de voor het tijdperk geldende eisen. Ten tijde van de grote crisis tijdens het interbellum hield de GGD zich vanuit over de gehele stad verspreide zittingslokalen bezig met de geneeskundige armenzorg voor de inwoners van Amsterdam. Ook de zuigelingenzorg werd een belangrijk thema voor de dienst.

bron: Wikipedia