Mo 24 – J.F.Staal – Rotterdam

Beursgebouw, Beursplein, Rotterdam
in de hal

ca. 1946

J.F.Staal - foto: loek van vlerken 05.11.2015J.F.Staal - foto: loek van vlerken 05.11.2015 J.F.Staal - foto: loek van vlerken 05.11.2015 J.F.Staal - foto: loek van vlerken 05.11.2015wit marmer op voetstuk van beige marmer, 39 cm (portret) / 18 cm (voetstuk)

De laagbouw van het huidige Beurs-complex in Rotterdam is ontworpen door architect J.F. Staal en werd gerealiseerd tussen 1936 en 1940. Ter herdenking van de in 1940 overleden architect werd besloten om in zijn laatste schepping een portretkop  van J.F. Staal te plaatsen. Hildo Krop kreeg de opdracht om dit monument in marmer uit te voeren. Door de oorlog kon Krop hieraan niet eerder beginnen dan in 1946. Uiteindelijk werd het beeld op 27 mei 1948 in de hal van het gebouw onthuld.

Jan Frederik Staal (1878 – 1940) vestigde zich in 1902, samen met Alexander Kropholler, als architect in het Nederlandse aannemersbedrijf van zijn vader, Staal en Haalmeyer. Enkele door Staal en Kropholler ontworpen gebouwen zijn de kantoren van de levensverzekeringsmaatschappij De Utrecht in Amsterdam. In 1910 werd de samenwerking verbroken tussen Staal en Kropholler en ging Staal ontwerpen uitvoeren in de stijl van de Amsterdamse School. De villa’s in Park Meerwijk te Bergen(1917-1918) waren zijn eerste gebouwen in deze stijl. Staal is een zeer belangrijk Nederlands architect die op organische wijze de ontwikkeling heeft doorgemaakt van de Amsterdamse School-architectuur naar de Nieuwe Zakelijkheid. Hij was een fervent socialist, maar is ook korte tijd lid geweest van de Communistische Partij. Staal is lange tijd bestuurslid geweest van architectuurgenootschap Architectura et Amicitia. Van 1920 tot 1930 was hij tevens lid van de redactie van Wendingen. In 1925 heeft hij het ontwerp gemaakt voor het Nederlands paviljoen Exposition des Arts décoratifs et industriëls te Parijs. Voor dit paviljoen heeft Hildo Krop bouwbeeldhouwwerk geleverd (B 47).

bron: Wikipedia