B 117 – ‘Fortuna’ – Amsterdam

Muntplein, hoek Amstel , Amsterdam

1946-48

fortuna op brug bij amstel - foto: loek van vlerken 31.01.2011  fortuna op brug bij amstel - foto: loek van vlerken 31.01.2011

fortuna op brug bij amstel (detail) - foto: loek van vlerken 31.01.2011sokkel op brug bij het singel - foto: loek van vlerken 17.04.2011
walmuurbekroning:
Fortuna met opbollende sluier en voetstuk met slangfiguur en dolfijnen

brons, 130 cm (figuur), Muschelkalksteen, 115 cm (voetstuk)

In de Tweede Wereldoorlog werd Krop, wegens het niet tekenen voor het lidmaatschap van de ‘Kultuurkamer’, ontslagen bij de gemeente. In juli 1945 verzocht de directeur van Publieke Werken aan de nieuwe wethouder om Krop op gepaste wijze eerherstel te verlenen. Er werd gedacht aan een bescheiden beeld voor plaatsing op het Rokin, waaruit voor het publiek en ook voor de collega’s van Krop duidelijk zou worden dat de Gemeente Amsterdam weer met Krop samenwerkt. Daarnaast werd wel gesteld dat Krop niet in zijn oude positie bij de gemeente terug zou komen. Na tussenkomst van stadsarchitect Hulshoff werd dit besluit terug gedraaid en kwam Krop weer in dienst bij de gemeente. Krop hield echter wel aan de hele gang van zaken een bittere teleurstelling over. De opdracht voor het beeldje voor het Rokin ervoer hij als een doekje voor het bloeden. Zó kon hij niet ingaan op het voorstel. De gemeente herstelde de fout en wethouder Kunstzaken De Roos sprak zijn erkenning uit over Krop’s verdiensten voor de stad. Vervolgens accepteerde Krop alsnog de opdracht voor het beeld aan de sluitmuur van het Rokin, Fortuna met wapperende sluier.

Het beeld Fortuna heeft inmiddels drie plekken gehad binnen een straal van zo’n driehonderd meter. Het beeld was oorspronkelijk in 1948 geplaatst op de borstwering op het Rokin bij de Langebrugsteeg. Maar in juni 1972 moest zij wijken voor Wilhelmina te paard, een beeld van Theresia van der Pant. Het bronzen vrouwenfiguur van Krop kreeg een plek op het Muntplein, net naast de Munttoren op de Singelbrug. Maar na enige tijd werd het beeld aan het oog onttrokken omdat er een snoep- en frisdrankkraam voor stond. Hierdoor werd het mogelijk dat het beeld in de nacht van 13 op 14 januari 1989 onopgemerkt van de sokkel gehaald kon worden. In de zomer van dat jaar werd het beeld al weer teruggevonden bij een Brusselse antiquair. Fortuna werd in november 1989 herplaatst aan de andere kant van het plein, bij de Amstel. Helaas staat het beeld niet meer op het fraaie kalkstenen voetstuk met slang en dolfijnen, hoewel die nog altijd op de oude locatie aan de borstwering van de Singelbrug te vinden is.

fortuna op het rokin ca.1950 - foto: hildo krop museum singel-muntplein - foto: loek van vlerken 1986 muntplein bij amstel - foto: loek van vlerken 31.01.2011De drie locaties van Vrouwe Fortuna in Amsterdam van links naar rechts:
1. Rokin bij Langebrugsteeg (1948-1972) (foto: Hildo Krop Museum, Steenwijk), 2. Muntplein op de Singelbrug bij het poortje van het Muntgebouw (1972-1989) en 3. Muntplein bij de Amstel tegenover Hotel de l’Europe (1989-heden).