B 14 – Hoeksteen hulppostkantoor – Amsterdam

Spaarndammerplantsoen, Amsterdam

1917-19

hoeksteen - vogels - foto:  loek van vlerken 03.02.2011hoeksteen - vogels - foto:  loek van vlerken 03.02.2011
vogels

gehouwen baksteen, 78 cm

architect: Michel de Klerk

Over deze hoeksteen aan het Spaarndammerplantsoen schreef Frans van Burkom in ‘De stad als manifest’ (2009): “Voor het aan het Spaarndammerplansoen gelegen postkantoortje maakte Hildo Krop een bescheiden hoeksteen met breedgesnavelde vogels. Het werd gehakt in baksteen, waardoor het beeldhouwwerk aansluit bij het muurvlak en daarmee een sterke eenheid vormt. Krops baksteenplastiek laat tussen loof verscholen wachtende kraaien of – waarschijnlijker – raven zien. Dit beeldhouwwerk laat een bepaalde functie van het PTT (Post, Telegrafie en Telefonie) – kantoor aan de buitenmuur zien. Niet de post dit keer, die dan misschien eerder tot een sculptuur met duiven zou hebben geleid, maar telegrafie en telefonie. Intelligente alleseters als raven en kraaien melden elkaar waar voedsel te vinden is en treden daarom in mythen, sprookjes telefooncel interieur - foto:  loek van vlerken 03.02.2011en volksverhalen vaak op als boodschappers of verklikkers van geheimen. Precies achter deze vogels van Krop, staat de ambtenarentelefooncel waarin aangevraagde telefoongesprekken werden gevoerd. Zo gauw dat gebeurde, zouden de wachtende vogels wegvliegen en hun afgeluisterde geheimen overbrengen. De raven zijn dus niet zomaar versierend, maar in hun sprookjesachtige, verhalende karakter ‘typerend’: ze verbeelden een functie van het gebouw, en doen, omdat ze uit dezelfde baksteen zijn gehakt als waaruit het metselwerk is opgetrokken, de muur letterlijk spreken”.

gevel spaandammerplantsoen - foto:  loek van vlerken 03.02.2011

In 2003 werd het reliëf gerestaureerd (Paul de Laere). Niet dat kunstwerk ernstig beschadigd was, maar het voegwerk was niet al te best meer en ook waren er fragmenten van enkele bakstenen verdwenen. Zie voor meer informatie ‘Kunst aan de straat’, Behoud van Amsterdamse bruggen en gebouwen uit het interbellum – 2009.