B 45 – Bankgebouw Rotterdamse Bankvereniging – Den Haag

Kneuterdijk 8, Den Haag

1924


exterieur:
a. sluitsteen
Staande man, omringd door figuren met emblemen van land- en bosbouw en industrie, handel en wetenschap

Würtembergse travertin, 180 cm

stuurman - foto: loek van vlerken 01.06.2011 man met bundel pijlen - foto: loek van vlerken 01.06.2011 twee slangen - foto: loek van vlerken 01.06.2011 man met tandwiel - foto: loek van vlerken 01.06.2011
stuurman, man met pijlen, twee slangen, man en tandwiel

zittende vrouw - foto: loek van vlerken 01.06.2011 sjouwer met fruit - foto: loek van vlerken 01.06.2011 schip met vogels - foto: loek van vlerken 01.06.2011 man met plant - foto: loek van vlerken 01.06.2011
vrouw met fruit, fruit sjouwende man, schip en vogels, lopende man met fruit

druiventrossen - foto: loek van vlerken 01.06.2011 wolf met druiventrossen - foto: loek van vlerken 01.06.2011 gevel - foto: loek van vlerken 01.06.2011
druivenstam met trossen, vos en druivenstam, fragment gevel

mercuriushoed en staf - vrouw met plant - man met plant - foto: loek van vlerken 05.12.2015
mercuriushoed en staf, vrouw met plant, man met plant


paard en masker-versie 1, paard en masker-versie 2, mercuriushoed en staf


man met driehoek en arend, vrouw met slang

paard met masker - mercuriushoed met staf - foto: loek van vlerken 05.12.2015
paard en masker-versie 1, mercuriushoed en staf

gevel - foto: loek van vlerken 01.06.2011

b. gevelstenen

Würtembergse travertin, 70/48 cm

ajourtegels in de hal – foto (ca. 1924): Art & Heritage, Amstelveen

interieur:
c. ajourtegels
donkerbruine grès (ESKAF), 28 cm
bruin geglazuurde ajourtegels (ESKAF), 30 cm
Het hele interieur is verloren gegaan bij de verbouwing in 1965-67

architect: H.F. Mertens

Hildo Krop probeerde in zijn beeldhouwwerken de identiteit van het gebouw duidelijk te maken door motieven te kiezen die verband hebben met wat er zich in het gebouw afspeelt. Bij dit bankgebouw plaatst hij boven de ingang een sluitsteen, waarop een man te zien is met half opgeven armen en de handpalmen naar buiten gekeerd. Deze open handen laten zien dat de bank eerlijk is en nooit het vertrouwen van de klanten beschaamt. De figuren rondom de man dragen attributen van de land- en bosbouw, de industrie, handel en wetenschappen. Zij kunnen hun werk goed doen dankzij de goede financiering van de bank. De vele steentjes aan de gevel zijn wat meer anekdotisch. We zien onder meer maskerkoppen in combinatie met een paardje, druiventrossen, mannen met fruit en vrouwen met bloemen. Ook zijn er stenen met symbolische verwijzingen zoals de Mercuriushoed en –staf naar de handel en de man met een tandrad naar arbeid en industrie.

Binnen in het gebouw, met name inde hal, was ook werk van Krop te vinden. De enige foto die bekend is van het oorspronkelijke interieur, laat achter de klok vaag de ajourtegels (grès?) zien. Waarschijnlijk zaten onder de klantenbalie de bruine geglazuurde tegels.

Het  Hildo Krop Museum in Steenwijk bezit enkele gipsen voorstudies (51 cm) van deze gevelversieringen:
gips studies - foto: loek van vlerken 07.05.2018

oorspronkelijke ingang – foto: archief Hildo Krop Museum, Steenwijk
gipsen model van het reliëf boven de ingang- foto: archief Hildo Krop Museum, Steenwijk

bron: Een hechte verbintenis, Botine Koopmans, 2011
met dank aan Bart van Lienden