B 5 – Transvaalse boer – Amsterdam

voormalige Openbare school voor Gewoon Lager Onderwijs (No.105)
De Wetstraat 21, Amsterdam

1916

transvaalse boer te paard - foto: loek van vlerken 26.04.2011sluitsteen:  Transvaalse boer te paard

graniet, 75 cm

Op 16 juni 1916 viel binnen B & W van Amsterdam een besluit, dat voor Hildo Krop’s verdere loopbaan bepalend zou zijn. Het college nam op die dag de beslissing om ‘den Directeur der Publieke Werken, zoo dikwijls als dit door hem noodig wordt geoordeeld, ten behoeve van werken, by den genoemde dienst in voorbereiding of in uitvoering, te werk te stellen den beeldhouwer H.L.Krop.’ De directeur van de Publieke Werken, A.W. Bos had namelijk de wethouder gevraagd een regeling te treffen, waarbij Krop zijn diensten (parttime) zou mogen verlenen voor de Dienst der Publieke Werken. Als aanbeveling vermeldde Bos dat Krop onder andere door beeldhouwwerk aan het Scheepvaarthuis had bewezen een zeer bekwaam beeldhouwer te zijn met moderne opvattingen. Maar voor dat zo ver was had dat nog heel wat voeten in de aarde. Hoewel Bos wel oren had naar de voorstellen van de jonge enthousiaste beeldhouwer, was de onderdirecteur De Groot aanmerkelijk koeler gestemd. Hij vroeg aan Krop: “Vind u dat er veel beeldhouwwerken in de stad staan, meneer Krop?” Naar de mening van Krop was dit niet het geval, waarop De Groot vervolgde: “Juist en er zullen er niet veel bij komen ook”. Vooral door de toenmalige stadsarchitect Hulshoff werd het beeldhouwwerkloze tijdperk toch doorbroken. Krop kreeg zijn parttime baan bij de gemeente en zijn eerste werk dat hij in gemeentedienst maakte, was een bescheiden sluitsteen van graniet boven de ingang van een school in de De Wetstraat, gelegen in de Transvaalbuurt. Geïnspireerd op de naam van deze buurt  ontwierp hij een Transvaalse boer te paard. Het gestileerde figuurtje laat de kop van de boer en face zien en het paard van opzij.

bron: Ons Amsterdam, 04.1959

transvaalse boer te paard - foto: loek van vlerken 26.04.2011

entree school met sluitsteen Transvaalse boer te paard - foto: loek van vlerken 08.08.2018