B 78 – Gebouw Dagblad De Telegraaf – Amsterdam

Nieuwezijds Voorburgwal 225, Amsterdam
Donauweg 14, Amsterdam

1929

replica's roepende krantenjongens - foto: loek van vlerken 17.02.2011torenspits telegraafgebouw - foto: loek van vlerken 17.02.2011gebouw de telegraaf - foto: loek van vlerken 25.03.2011
4 beelden voor toren:
a. roepende krantenjongen met één hand hoog (2x)
b. roepende krantenjongen met twee handen hoog (2x)

brons, 88 cm

architect: J.F. Staal en M. Staal-Kropholler

De toren van het voormalige Telegraafgebouw werd oorspronkelijk bekroond door vier bronzen beelden gemaakt door Hildo Krop. Deze vier beelden stellen vier naakte jongemannen voor, zogenaamde krantenjongens of stadsomroepers. Dit zijn twee maal twee identieke beelden. Krop heeft bij zijn ontwerp rekening gehouden met de hoge positie van de beelden. De lichaamsverhoudingen zijn daarom vertekend weergegeven; de bovenlichamen zijn naar verhouding zeer lang, net als de armen. De handen zijn extra groot weergegeven om het symbolisch opvangen (luisterend gebaar) en doorgeven van het nieuws (roepend gebaar) te accentueren.

Twee foto’s uit het Hildo Krop Museum-archief laten zien hoe het plaatsen van deze beelden in zijn werk ging anno 1929. De monteurs hebben er in ieder geval wel plezier in, op zo’n 47 meter hoogte.

Bij de verhuizing van het Dagblad De Telegraaf in 1974 naar de Donauweg Sloterdijk, werden de bronzen beelden meegenomen en in de hal van het nieuwe pand geplaatst. De toren aan de Nieuwezijds Voorburgwal moest het sindsdien doen zonder de beelden. Hoewel er weinig Amsterdammers waren die de beelden op de toren misten, door de hoogte waren ze vrijwel onzichtbaar, werd toch besloten van de originele beelden replica’s te maken, om die terug te plaatsen op de toren. De oorspronkelijke beelden waren nog in goede staat, waardoor het mogelijk was door middel van mallen exacte kopieën te maken. Op 2 juli 2004 werden de replica’s van de beelden op hun oude plek geplaatst.

herplaatste beelden binnenhal de telegraaf donauweg - foto: loek van vlerken 11.04.2011roepende krantenjongen (origineel) - foto: loek van vlerken 09.05.2011roepende krantenjongen (origineel) - foto: loek van vlerken 09.05.2011

bron: Kunst aan de Straat, red. Joost de Wal – 2009