Mo 1 – Grafmonument Claus Schoenewald

Begraafplaats Giessen (Duitsland)

 1916

grafmonument claus schoenewald - foto: hildo krop museum
foto: Hildo Krop Museum, Steenwijk

mannenfiguur uit bloemen oprijzend

Franse kalksteen, ca. 180 cm

Lange tijd was er niets bekend over dit grafmonument. Het enige aanknopingspunt was dat het in de oeuvrecatalogus van Lagerweij-Polak, onder Monumenten en Gedenktekens (M01), genoteerd stond. Inmiddels is bekend dat het archief van het Hildo Krop Museum in Steenwijk een (niet al te duidelijke) foto (9×12 cm) van genoemd grafmonument bezit. We zien een zuil met bloemen (rozen ?) waarboven zich een mannentorso bevindt.
Of het monument nog bestaat is niet duidelijk. Ook wat betreft de relatie van Hildo Krop met de persoon Claus Schoenewald, wordt in het duister getast.