P 4 – Plaquette Ons Huis – Amsterdam

Hildo Krop Museum, Steenwijk

ca. 1924

brons,  11 cm

Rond 1924 ontwierp Hildo Krop voor de Amsterdamse vereniging Ons Huis een klein plaquette die bedoeld was als huldeblijk voor personen die zich verdienstelijk hadden gemaakt voor het buurt- en jongerenwerk dat toen al door Ons Huis in de Amsterdamse Jordaan werd verricht. Op deze plaquette plaatste Krop een naaktfiguur met verschillende symbolen. In dit geval ging hij niet naar eigen idee te werk, maar volgde hij een denkbeeld van de bezielende directrice van Ons Huis, de in 1969 op 100-jarige leeftijd overleden mejuffrouw C.P. van Asperen van de Velde.
Een lopend mannelijk naakt (de over de aarde schrijdende mens) met op zijn hand een adelaar (de verziende mens) en tussen zijn voeten een karper (de volharding) kijkt om naar een glazen bol (de klaarheid). De plaquette heeft het lang uitgehouden. Bijna vijftig jaar heeft hij zijn dienst gedaan. Nog tot in 1973 werd hij uitgereikt aan begunstigers, bestuursleden en employés die zich uitzonderlijk voor Ons Huis hadden ingespannen.

bron: Hildo Krop Penningen, Pieter Jonker/Emmy Lagerweij-Polak, 2014
foto: Arie van Andel