Dekselpot met springbok – Steenwijk – (ESKAF model nr. 102)

Hildo Krop Museum, Steenwijk

ca. 1920 (ontwerp)

geglazuurde keramiek, 23 cm

In 1918 besloten Hillebrand Ras (1878-1941) en zijn oom Hein Krop (1851-1938), de vader van Hildo, in Steenwijk een aardewerkfabriek op te richten om de plaatselijke industrie te stimuleren. De keuze van de architect voor de te bouwen nieuwe fabriek viel op de Amsterdamse architect Guillaume la Croix, behorend tot de kring van de Amsterdamse School. Deze keuze zal zonder twijfel door inbreng van Hildo Krop bewerkstelligd zijn. Voor deze N.V. Eerste Steenwijker Kunstaardewerk Fabriek “ESKAF” ontwierp la Croix in 1919 een fabrieksgebouw met een opvallende paraboolvormige kap.  Een vorm die Krop ook in zijn modellen voor de ESKAF ook toepaste. Zijn modellen zijn nooit hoekig maar altijd afgerond. Naast de ontwerpen van andere vormgevers waren het toch vooral de modellen van Hildo Krop die in het oog springen. Ook de kwantitatieve inbreng van Krop voor ESKAF is groot te noemen. Deze bestond, naast bouwkeramiek, uit ontwerpen van een vijftigtal modellen (nummers 100 t/m 150) voor vazen, dekselpotten, schalen, bekers en kleinplastiek. Krop was de eerste ontwerper die zijn dekselpotten bekroonde met een plastiekje. Eén van de eerste ontwerpen was de dekselpot nummer 102 met een springend bokje op de deksel. Het model is in veel varianten uitgevoerd.

bron: Hildo Krop en zijn ontwerpen voor de ESKAF, Wim Spitzen/Antoine Verschuuren – ICK, 2009