V 100 – Kinderportret mejuffrouw M. van H. (van Hattum)

verblijfplaats onbekend

1934

foto: hildo krop museum, steenwijk

2 ex. terracotta, 30 cm

In 1934 maakte Krop twee portretten van de niet verder geïdentificeerde  zusjes Van Hattum (zie ook V99).