V 184 – Blinde man met hond – Steenwijk

Hildo Krop Museum, Steenwijk

1965

Gepolychromeerde geglazuurde keramiek, 42 cm

Hildo Krop bleef tot zijn dood bezig met keramiek. De beeldhouwer Henk Oddens, die Krop van 1965 tot 1967 assisteerde bij het voltooien van het grote beeld van Berlage  (Mo48), bevestigde dit: “eindeloos kon Krop in zijn oven zitten staren omdat het bak- en glazuurproces hem maar steeds bleef boeien”. Eén van zijn laatste keramische plastieken betreft zijn ‘Blinde man met hond’ uit 1965. Blinde mensen is niet een alledaags onderwerp voor een beeldhouwer, maar Krop zag dagelijks blinden met hun honden langs zijn atelier aan de Plantage Muidergracht voorbij komen. Een paar huizen van zijn atelier verwijderd, aan de Plantage Badlaan 9 was de ingang van de Vereeniging tot Werkverschaffing van Hulpbehoevende Blinden. Bovendien had de gemeente begin jaren vijftig op het atelierterrein (Krop huurde het atelier van de gemeente) 20 hondenhokken laten plaatsen. In de ochtend werden de blindengeleide honden in de hokken geplaatst, terwijl de gehandicapten naar hun werkatelier gingen. Aan het eind van de middag werden de dieren weer opgehaald.

De ‘Vereniging tot Werkverschaffing van Hulpbehoevende Blinden’ was van 1865 tot 1961 gevestigd in de Plantage. Deze vereniging bood werk aan slechtzienden of blinde mensen om zo het aantal bedelaars op straat te verminderen. Blinden in die tijd hadden maar enkele keuzes in werkzaamheden. Had je geen muzikaal talent, dan kwam je al snel in de productie van manden, bezems, matten en kleden terecht of in de huis-aan-huis verkoop van deze producten.

In de oeuvrecatalogus Lagerweij-Polak staat op pagina 129 bij V184 – opmerkingen: Er bestaat ook een versie van twee blinden met hond. Dit beeld verwierf het Hildo Krop Museum in 2000 als onderdeel van de inboedel uit het Krop-atelier aan de Plantage Muidergracht. Dit terracotta beeld lag echter in een twintigtal brokken in een doos. Inmiddels is het werk gerestaureerd en één van de laatste beelden van Hildo Krop is weer te aanschouwen. Het bleek dat er tussen de brokstukken helaas geen spoor te vinden was van een hond. Ondanks de beschadigingen hebben we hier te maken met een werk van grote allure. Krop weet in dit 43 cm hoge beeld een bijzondere expressie te bereiken. Er lopen niet gewoon twee mannen, hier schuifelen werkelijk twee blinden met hun lege blikken, steun vindend aan elkaar.

twee blindenmannen - foto: loek van vlerken 14.05.2019twee blindenmannen - foto: loek van vlerken 14.05.2019


ontwerpschets – collectie Hildo Krop Museum, Steenwijk

Er bestaat nog een beeld ‘Blinde man met hond’ van Hildo Krop. Dit fraaie, uit graniet gehakte beeld, is niet te vinden in de oeuvrecatalogus Lagerweij-Polak omdat het nog niet voltooid was. Het mag dan ook gezien worden als één van Krop allerlaatste werken. Ook dit beeld (85 cm hoog) kwam in 2000 mee met de door de gemeente Steenwijk aangekochte inventarissen uit het Amsterdamse atelier van Hildo Krop.

blindeman1 - foto: loek van vlerken 24.06.2017blindeman2 - foto: loek van vlerken 24.06.2017
blindeman (detail) - foto: loek van vlerken 07.05.2018

bronnen: Hildo Krop Keramiek, Wim Heij, 2015; vriendenvandeplantage.nl