V 44 – Lopend paar

verblijfplaats onbekend

ca.1924

foto: l’art hollandais 1925
foto: Wendingen jrg 7. nr.2

grijsgroen geglazuurde chamotte , 32 cm

In 1924-25 werden verschillende kunstenaars, waaronder Hildo Krop, ingeschakeld om beeldhouwwerk te maken voor het Hollandse paviljoen van de wereldtentoonstelling ‘Exposition des arts décoratifs et industriels modernes’ in Parijs. Naast enkele werken van Krop aan het exterieur van het Hollands paviljoen (B47), bevatte de expositie ook enkele werken van de beeldhouwer welke binnen in de tentoonstellingsruimte werden getoond.  Te zien waren de monumentale klok ‘De ontwikkeling van de mens in de loop der tijden’ (Me31), het hardstenen beeld ‘De omhelzing (V42) en bovenstaand beeld ‘Lopend paar’.

bron: l’Art Hollandais, Haarlem, 1925