V 68 – groen masker

particuliere collectie

1923 *)

groen geglazuurde keramiek, 32 cm

Na acht jaar van tegenvallende financiële resultaten werd de N.V. Eerste Steenwijker Kunstaardewerk Fabriek “ESKAF” in 1927 geliquideerd. Hildo Krop had in die jaren veel ontwerpen voor het geglazuurde werk voor deze fabriek geleverd. Met de sluiting van de fabriek had hij ook geen beschikking meer over de faciliteiten welke het bedrijf hem geboden had. De keramiek hield hem echter in zijn greep. Hij ging een jaar lessen volgen aan de Quellinusschool in Amsterdam, waar de docent Bert Nienhuis hem hielp met glazuren. Ook schafte hij een kolengestookt emailleeroventje aan. Dit groene masker heeft hij waarschijnlijk in 1923 in de ESKAF-fabriek geglazuurd en gebakken.

*) in Lagerweij-Polak wordt 1928 vermeld als datering – in de voet van het masker staat echter 1923 gekrast .

foto’s: Proportio Devina