V 39 – Verleden, heden, toekomst – Rotterdam

1920

Museum Boymans – Van Beuningen, Rotterdam

foto: hildo krop museum, steenwijk

Zwitserse kalksteen, 49 cm

Het tweede nummer van jaargang 1925 van het tijdschrift Wendingen is volledig gewijd aan het beeldhouwwerk van Hildo Krop. Ook het werk met de drie koppen ‘Verleden, heden, toekomst’ is in dit nummer opgenomen. In dit Wendingen-nummer schrijft de architect C.J. Blaauw in de inleiding over Krop’s werk onder meer: ‘… De wezensuitdrukking van de door Krop gehouwen koppen is steeds van dien ernst doortrokken, wèlke gemoedsbeweging  overigens ook gebeeld mocht zijn. Het meest klaar komt dit naar voren in de serie van z.g. “vrije” beeldwerken (…) Krop moge als stadsbeeldhouwer van Amsterdam onder de bouwbeeldhouwers een zeer bijzondere plaats innemen, zijn beeldhouwerswezen wordt het sterkst gekarakteriseerd door de “vrije” beeldhouwwerken.’

De symboliek bij deze drie koppen laat zich lezen als: Verleden – Verbeten, Heden – Waakzaam en Toekomst – Berustend.