Arbeidersvrouw

particuliere collectie

ca. 1953

foto’s: m. van der pool


geglazuurde gepolychromeerde keramiek, ca. 20 cm

Door al zijn geëxperimenteer met verschillende soorten ovens en bak- en glazuurtechnieken bereikte Hildo Krop in de jaren vijftig van de vorige eeuw een stadium waarin je kan spreken van echte beeldhouwerskeramiek, kleurig en monumentaal.

Ook bij zijn keramisch werk was de productie van Krop enorm. Veel van zijn keramische schetsen kwamen terecht in particuliere collecties, waarvan we decennia later geen weet meer hebben. Maar af en toe krijgen we uit de particuliere verzamelaarssector foto’s van deze bijzondere beeldjes, zoals deze arbeidersvrouw.