Tag archieven: brouwer d.

Mo 30 – Portretkop van de heer C.L. Miellet

verblijfplaats onbekend

1947

brons, 42 cm

De portretkop was oorspronkelijk geplaatst in het interieur van de voormalige Galeries Modernes, Oude Gracht/Lange Viestraat, Utrecht.

In 1904 verhuisde het Utrechtse warenhuis de Grand Bazar Français van de Bakkerstraat naar de Lange Viestraat. Door aankoop van buurpanden en verbouwingen breidde het bedrijf zich steeds verder uit, uiteindelijk tot om de hoek van de Oudegracht. In 1921 kreeg het warenhuis onder leiding van de Fransman Charles Miellet een nieuwe naam: Galeries Modernes. Ook maakte Miellet plannen voor nieuwbouw. Deze modernisering werd vertraagd door een jarenlange discussie met de gemeente over de verbreding van de Lange Viestraat, waardoor de Galeries Modernes ruimte moest inleveren. De gevelrij moest worden afgebroken en verder naar achteren herbouwd. In 1938 werd overeenstemming bereikt en kreeg Galeries Modernes een schadevergoeding waarmee een heel nieuw warenhuis gebouwd kon worden. De nieuwbouw zou in fases plaatsvinden, zodat de winkel ondertussen kon openblijven. In maart 1939 brak er echter een grote brand uit die het hele complex in de as legde. Dit had tot gevolg dat de nieuwbouw toch in één keer gerealiseerd kon worden.
De Franse hoofddirecteur Charles Miellet was zeer betrokken bij de bouw van dit moderne pand van de architect Dirk Brouwer. Regelmatig bezocht hij Nederland om te kijken hoe het stond met de nieuwbouw. Hij overleed echter kort voor het Utrechtse paradepaardje af was.

Galeries Modernes 1965 – foto: duic.nl

In het dagblad De Standaard van 27 mei 1941 wordt melding gemaakt van de opening van het nieuwe gebouw: “De heer J.J.F. Grauss (bewindvoerder van Galeries Modernes, Nederland, red.) hield een uitvoerige openingsrede, waarin hij mededeelde, dat het de bedoeling is, zodra de familie daarbij aanwezig kan zijn, in het gebouw een borstbeeld op te richten ter nagedachtenis aan den heer Miellet, die het initiatief nam voor dezen bouw.”

Hildo Krop kreeg de opdracht om dit portret te maken. Hij was echter vanwege de oorlogsjaren niet eerder in staat deze portretkop te maken dan in 1947.
Helaas is er van deze ‘Portretkop van de heer C.L. Miellet’ geen afbeelding te vinden. Ook is niet bekend waar het bronzen beeld zich bevindt.

bronnen: Vergeten gebouwen in Utrecht 1850-1940, Arjan den Boer, 2020; De Standaard, 27.05.1941