Tag archieven: dionysius

Mo 7 – Man met fakkel en Sint Apollonia – Utrecht

Allegorische voorstelling voor het Tandheelkundig Instituut van de Rijksuniversiteit, Jutfaseweg 7, Utrecht

1927

man met fakkel en st. apollonia - foto: hildo krop museum
foto: hildo krop museum, steenwijk
man met fakkel en st. apollonia (detail) - foto: hildo krop museum
foto: hildo krop museum, steenwijk

staande man met fakkel en Sint Apollonia, schutspatrones van de mondlijders

brons, 83 cm

In november 1927 werd aan het Tandheelkundig Instituut dit beeld van Hildo Krop geschonken door studenten en oud-studenten ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van het tandheelkundig onderwijs.
De staande man verbeeldt de wetenschap voor, met daarnaast de beeltenis van de heilige Sint Apollonia.

Apollonia van Alexandrië was een heilige uit Egypte over wie vrijwel alles onzeker is. Haar moeder zou haar gekregen hebben na een vurig gebed tot de Heilige Maria. Ze zou geleefd hebben in de 3e eeuw en in het jaar 249 zou ze gevangen zijn genomen door de heidenen ten tijde van de Romeinse soldatenkeizer Decius, omdat ze haar geloof niet wilde afzweren. Ze zou toen omstreeks 50 jaar oud zijn geweest. In dit jaar werd het duizendjarig bestaan van het Romeinse Rijk gevierd, waarvan de christenen zich afzijdig hielden, wat aanleiding gaf tot rellen en onrust. Ze werd vreselijk gefolterd en bisschop Dionysius beweerde dat men bij haar alle tanden uit de mond heeft getrokken en haar kaakbeen verbrijzeld. Hierna zou ze levend verbrand worden maar, toen haar bewakers niet opletten, sprong ze zelf in het vuur. De heilige Apollonia wordt vaak afgebeeld met een tang in de ene en een palmtak van de martelaren in de andere hand. In de tang zit vaak een tand of kies. Zij is patrones van tandartsen, tandtechnici en van lijders aan tand- of kiespijn.

gipsmodel van man met fakkel en sint apollonia - foto: hildo krop museum
foto: hildo krop museum, steenwijk

gipsmodel van het beeld

Utrechts Nieuwsblad 11 november 1927Volgens het artikel uit het Utrechts Nieuwsblad van 11 november 1927 werd in plaats van het bronzen beeld het gipsmodel  van Hildo Krop overhandigd, waarschijnlijk omdat het bronzen afgietsel nog niet gereed was. Het bronzen beeld heeft deel uitgemaakt van de collectie van het Museum Tandheelkundig Instituut in Utrecht. De huidige verblijfplaats is onbekend.

Het  Hildo Krop Museum bezit van dit beeld een voorstudie in niet gebakken klei (18 cm).

voorstudie staande man met fakkel - foto: loek van vlerken 07.05.2018voorstudie staande man met fakkel (zij-aanzicht) - foto: loek van vlerken 07.05.2018
voorstudie in niet gebakken klei

bron: Wikipedia