Tag archieven: vlerken l. van

B 44 – Brug nr. 106 – ‘Niek Engelschmanbrug’ – Amsterdam

Keizersgracht/Westermarkt, Amsterdam

1924

faun - foto: loek van vlerken 25.02.2011faun - foto: loek van vlerken 12.12.2018

2 brugversieringen:
faunskop met lange baard tussen kraaien – aan de onderzijde 2 koppen van kikkers

grijs graniet, 87 cm

architect: Piet Kramer

In 1924 maakte Hildo Krop voor de brug over de Keizersgracht bij de Westermarkt een tweetal identieke beelden. Deze kop van een faun lijkt op de gebogen strip van de brugleuning te blazen, alsof het een dwarsfluit is. “De kop in kwestie is vreemdsoortig en doet sfinxachtig aan. De ogen zijn geloken, als een dodenmasker. Is dit een uit de Keizersgracht gedregd lijk? De tronie heeft aan weerszijde een klauwachtige formatie die als een chaotische koptelefoon de wangen bedekt. Schuins beziend vallen er twee vogeltrio’s in te herkennen: kraaien, doodsverkondigers? Zijaanzicht doet ook pas de onmenselijke beharing opvallen: boven de lange spitse oren draaien zich horens uit”, aldus Johan Sonnenschein in een fragment uit het boek FAUNEN VAN HILDO KROP. Dit boek met alle faunen in het werk van Krop, verscheen in 2019 tegelijkertijd met de tentoonstelling over dit thema in het Hildo Krop Museum in Steenwijk. Krop gaf het beeld op deze brug een persoonlijk tintje. Hij was tijdens het ontwerpen van de sculptuur nogal geërgerd, omdat een bepaalde beeldhouwopdracht bij de gemeente, in zijn ogen onterecht, niet was doorgegaan. Om die reden plaatste hij naast de faun een groepje kraaien. Deze vogels zouden voor de bestuurders staan, die de kunst geen goed hart toedragen. Onder de faun hakte hij ook nog twee gestileerde kikkerkoppen. Deze blaaskaken zouden de ambtelijke meepraters vertegenwoordigen.
detail faun - foto: loek van vlerken 12.12.2018faunskop met kraaien - foto: loek van vlerken 12.12.2018
kikkerkoppen - foto: loek van vlerken 12.12.2018

De brug is in 2002 vernoemd naar Niek Engelschman, acteur, homo-activist en verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog.

bronnen:
Hildo Krop – Faunen, Johan Sonnenschein – Loek van Vlerken, 2019;
Wikipedia

Stadsbeeldhouwer van Amsterdam

wapen van amsterdam - foto: loek van vlerken Al snel na zijn opleiding aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam, maakte Hildo Krop naam en werd hem door de gemeente Amsterdam een dienstverband aangeboden. Een dienstverband dat, op een onderbreking tijdens de Tweede Wereldoorlog na, nooit meer werd gewijzigd. Na veertig jaar voor de hoofdstad te hebben gewerkt, kreeg Krop in 1956 officieel de eretitel Stadsbeeldhouwer van Amsterdam.

Gedurende deze periode zijn heel veel werken tot stand gekomen. Men treft ze vooral aan bij scholen, bruggen en andere openbare gebouwen in de stadsuitbreidingswijken die tussen de beide wereldoorlogen werden gebouwd.
Begin twintigste eeuw werden in Amsterdam in deze nieuwe wijken, maar ook in het centrum, vanwege de toename van het verkeer, veel bruggen gebouwd en verbouwd. Aan deze bruggen werd heel vaak beeldhouwwerk toegepast. Voor meer dan twintig bruggen, bijna allemaal ontworpen door de architect Kramer (die evenals Krop een dienstverband had bij dezelfde gemeentelijke dienst), heeft Krop beeldhouwwerk gemaakt.

Eind 2012 verscheen een rijk geïllustreerde boekje Hildo Krop: stadsbeeldhouwer van Amsterdam van Loek van Vlerken en Wim Heij, een uitgave van het  Hildo Krop Museum – Steenwijk. Het werd uitgegeven naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling van het Hildo Krop Museum in Rams Woerthe, Steenwijk (juni 2012-eind 2013).
In 2018 verscheen de derde, verbeterde druk – te koop in de webshop.

Loek van Vlerken / Wim Heij - foto: loek van vlerken .

Impressie van de tentoonstelling HILDO KROP – STADSBEELDHOUWER VAN AMSTERDAM (juni 2012-eind 2013) met foto’s van Loek van Vlerken:

tentoonstelling hildo krop stadsbeeldhouwer van amsterdam - foto: loek van vlerken

tentoonstelling hildo krop stadsbeeldhouwer van amsterdam - foto: loek van vlerken    tentoonstelling hildo krop stadsbeeldhouwer van amsterdam - foto: loek van vlerken

tentoonstelling hildo krop stadsbeeldhouwer van amsterdam - foto: loek van vlerken  tentoonstelling hildo krop stadsbeeldhouwer van amsterdam - foto: loek van vlerken

tentoonstelling hildo krop stadsbeeldhouwer van amsterdam - foto: loek van vlerken   tentoonstelling hildo krop, stadsbeeldhouwer van amsterdam - foto: loek van vlerken

.
Bij de tentoonstelling was ook onderstaande film te zien: een dwarsdoorsnede van de beelden van Hildo Krop in Amsterdam:

gazelle transparante achtergrond klein