Tag archieven: audretsch h. d’

Glas-in-loodramen, Steenwijk

tweedelig glas-in-loodraam
ca. 1918

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
langdurig bruikleen Hildo Krop Museum, Steenwijk

links – drie marcherende mannen met een sikkel, een zeis en een schop over hun schouder
rechts – een vrouw in een stralende ovaal
(samen in houten frame) 48 x 62 cm

zesdelig glas-in-loodraam
ca. 1920

Hildo Krop Museum, Steenwijk

groep lopende mensen:
twee vrouwen met daartussen een aantal mannen met stokken en houwelen
40 x 110 cm

De conservator van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Geertje Huisman, bracht in 2009 een bezoek aan de Krop-collectie in Steenwijk. Het in de collectie aanwezige zesdelige glas-in-loodraam had haar speciale belangstelling. Bij toeval zag ze twee door Krop geautoriseerde ontwerptekeningen van een werk dat ze uit de collectie van de Rijksdienst herkende. Het waren de ontwerpen van de twee glas-in-loodramen welke al heel lang deel uitmaakte van de kunstcollectie van het Rijk. Deze ramen, tot op dat moment toegeschreven aan de glaskunstenaar Toon Berg (1877-1967), bleken van Hildo Krop te zijn.

Volgens onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie kwam naar voren dat de ramen afkomstig waren uit de woning van mr. D. Crena de Iongh, Essenlaan 72 in Rotterdam, destijds directeur van de Nederlandsche Handelsmaatschapppij NV, kantoor Rotterdam. In dit huis, gebouwd ten tijde van de Eerste Wereldoorlog, waren de ramen onderdeel van een tussenwand op de begane grond. Vermoed wordt dat Crena de Iongh opdrachtgever van de ramen is geweest.

Aangezien de panelen in bruikleen gegeven zouden worden aan het Instituut Collectie Krop in Steenwijk (het huidige Hildo Krop Museum) ondergingen de ramen een restauratie. Het glas-in-loodraam, zoals dat bij De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed lag opgeslagen, bestond uit vier panelen, maar het bleek dat de twee buitenste panelen afweken van de midden panelen. Het glas was anders samengesteld en ook de transparante glasstukken hadden verschil van kleur ten opzichte van elkaar. De buitenste panelen werden gedateerd jaren vijftig of zestig. Ook het feit dat er slechts twee van de vier ramen ontwerptekeningen zijn gevonden maakt het aannemelijk dat de twee buitenste panelen niet origineel zijn en mogelijk later zijn bijgemaakt om de serie ergens in te laten passen. Na deze restauratie werden de twee originelen panelen in een verlichte vitrine geplaatst en werd dit tweedelige unieke glas-in-loodraam in 2012 aan het Instituut Collectie Krop als langdurig bruikleen aangeboden.

Qua symboliek, belijning van de figuren en de rondingen van de luchtpartijen vertoont dit werk sterke overeenkomsten met het uit zes delen bestaande glas-in-loodraam uit de collectie van het Hildo Krop Museum. De herkomst van dit raam is wèl bekend is. Het is afkomstig uit de achter de kunsthandel gelegen woning van Herman d’Audretsch in Den Haag. Dit was de zwager van Krop en had destijds een gerenommeerde kunsthandel aan het Haagse Noordeinde. Krop voorzag, begin jaren twintig van de vorige eeuw, de zaak en de woning van meubilair en andere versieringen. De zoon van deze kunsthandelaar, Freek d’Audretsch schonk dit zesdelige glas-in-loodraam in 2010 aan de Krop-collectie in Steenwijk.

bronnen: Uniek glas-in-loodraam voor Hildo Krop Museum, Steenwijker Courant, 19.11.2012; Socialistisch getint glas in lood, Geertje Huisman, Vormen uit Vuur 220, 2013-1.