Tag archieven: eerste wereldoorlog

V 12 – ‘Anno Domini 1916’

verloren gegaan

1916

christus in de houding van gekruisigde tussen kannonen - foto: lagerweij-polak
foto: Lagerweij-Polak

Manfiguur tussen kanonnen met drie mannenkoppen.

zandsteen, 57 cm

Het niet meer bestaande reliëf ‘Anno Domini 1916’ staat ook wel bekend als ‘Christus tussen de kanonnen’. Het werd door Hildo Krop tijdens de Eerste Wereldoorlog gehakt op de achterzijde van een oude gevelsteen. We zien hier een figuur in een gekruisigde houding, of de oude wereld bezwijkend onder het juk van de oorlog. Boven de koppen van de duidelijk gekwelde mensen zijn de kanonnen dreigend aanwezig.

B 6 – Brug nrs. 29, 43 en 68 – Leidsestraat bruggen – Amsterdam

Leidsestraat over de bruggen Heren-, Keizers- en Prinsengracht, Amsterdam

1916

fabeldier - foto: loek van vlerken 17.02.2011fabeldier herengracht - foto: loek van vlerken 03.08.2016fabeldier - foto: loek van vlerken 06.03.2012 fabeldier – zerkmodellen met koppen aan voor- en achterkant (12x)

graniet, 30 cm

architect: Piet Kramer

leidsestraat-prinsengracht - foto: loek van vlerken 1986 (bewerkt 2016)

In 1913 wisselde de architect Piet Kramer het bureau van Cuypers in voor een betrekking bij de Dienst Publieke Werken van de Gemeente Amsterdam. Hij werd de assistent van de architect Joan Melchior van der Mey, die als esthetisch adviseur bij deze dienst werkzaam was. In 1916 nam Kramer de functie van Van der Mey op het gebied van de afdeling ‘Bruggen’ over, een functie die hij tot 1952 zou blijven vervullen. Bijna alle bruggen die in dit tijdsvlak in de hoofdstad zijn gebouwd, komen van de tekentafel van Kramer. Hij ontwierp er zo’n 500, waarvan er ongeveer 220 uitgevoerd zijn.
Rond 1913 raakte Piet Kramer na het zien van een gebeeldhouwd meisjeskopje geïnteresseerd in het werk van Hildo Krop en bood hem enkele opdrachten aan, waaronder beeldhouwwerk aan het Scheepvaarthuis.  Het beeldhouwwerk van Krop aan dit bouwwerk trok dermate de aandacht van het gemeentebestuur van Amsterdam, dat men hem een parttime dienstverband aanbood. Een van de eerste resultaten van het samenwerkingsverband tussen Krop en Kramer binnen de Dienst Publieke Werken, zijn te zien op deze bruggen in de Leidsestraat. Deze bruggen werden aangelegd om het toenemende verkeer meer ruimte te geven, vooral ook omdat het tramverkeer in de straat steeds drukker werd. Hoewel  de gemeenteraad de plannen in maart 1916 goedkeurde, werden door het gebrek aan materialen ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog, de bruggen pas in 1921 en 1922 opgeleverd. Voor deze bruggen over de Heren-, Keizers- en Prinsengracht in de Leidsestraat ontwierp Krop in 1916 een granieten afdekplaat in de vorm van een langgerekt, rogvormig, tweekoppig fabeldier. Dit was Krops’ eerste ontwerp voor beeldhouwwerk aan bruggen voor de gemeente Amsterdam. Er zouden nog veel ontwerpen voor zo’n 20 bruggen voor de gemeente volgen. Het hakken van deze twaalf dekstenen had Krop overigens uitbesteed aan zijn collega beeldhouwer Johan Polet.