Tag archieven: jordaanoproer

V 111 – Portret van de heer H.J. V. (Versteeg)

verblijfplaats onbekend

ca. 1938

brons, 43 cm

In 1929 werd  Hendrik Johan Versteeg (1878-1954) hoofdcommissaris van politie in Amsterdam. Versteeg was commissaris in een roerige periode. Begin jaren ’30 kreeg Amsterdam te maken met massale werkloosheid als gevolg van de economische crisis. Ook ontstonden er spanningen tussen aanhangers van de Communistische Partij Nederland (CPN) en de Nationaal Socialistische Beweging (NSB). Dit leidde in juli 1934 tot een volksoproer wat sindsdien bekend staat als het Jordaanoproer.
In het begin van de Tweede Wereldoorlog werden hooggeplaatste ambtenaren met vaderlandslievende  sympathieën nog gedoogd, maar enkele weken na de Februaristaking in 1941 werd eerst burgemeester W. de Vlugt uit zijn ambt gezet en kort daarop werd Versteeg met vervroegd pensioen gestuurd.

foto: hildo krop museum

Rond 1938 heeft Hildo Krop deze hoofdcommissaris met een bronzen portret vereeuwigd. De gedachte was dat het bronzen beeld mogelijk in het hoofdbureau van politie aan de Amsterdamse Elandsgracht een plaats gekregen zou hebben. Bij navraag bleek dit niet het geval. Waar het portret zich bevindt is niet duidelijk. Het gipsen model is aanwezig in de collectie van het Hildo Krop Museum, Steenwijk.

foto: hildo krop museum