Tag archieven: mooy t.

B 103 – Hoofdbureau van Politie – Amsterdam

Marnixstraat 117, Amsterdam

1937-40

wapen van amsterdam, banderolle en staande figuren - foto: loek van vlerken 25.02.2011
wapen van amsterdam - foto: loek van vlerken 25.02.2011gevelversiering:
a. het met de keizerskroon bekroonde wapen van Amsterdam, geflankeerd door twee staande leeuwen

banderolle - foto: loek van vlerken 25.02.2011
b. banderolle met inscriptie: ’t Gezag dat rust behoedt in stad en staat / waakt rusteloos tegen d’onrust van het kwaad (tekst van de Nederlandse schrijver Pieter Hendrik van Moerkerken)

staande figuren - foto: loek van vlerken 25.02.2011
c. drie consoles met frontaal staande figuren:
1. zinnebeeld van de kinderpolitie: naakte man met jongen (achter de man een draak, die het gevaar symboliseert)
2. zinnebeeld van het gezag: mannelijk naakt met in de linkerhand een staf (symbool van uitvoerende macht) en naast zich een frontaal staande leeuw met wapenschild (hierop het koggeschip – het oudste zegel van Amsterdam)
3. zinnebeeld van de verkeerspolitie: mannelijk naakt met driehoek en opgerold document, achter zijn voeten een tweezijdig gevleugeld wiel

Italiaanse travertin, 320 cm (figuren op consoles) / 600 cm (wapen en banderolle)

architect: C. van der Wilk

foto: hildo krop museum, steenwijk
foto: hildo krop museum, steenwijkgevel Marnixstraat hoek Elandsgracht - foto: loek van vlerken 25.02.2011

Het eerste ontwerp voor deze muurversiering bestond uit vier beelden op consoles. Dit ontwerp ‘De vier leeftijden van de mens’ betrof een beeldengroep met vier staande figuren:
a. een vrouw met een kindje op haar arm
b. een jongeling
c. een volwassen man
d. een grijsaard
Vanwege de thematiek werd dit ontwerp afgekeurd. Men vond het niet zo passen bij een politiegebouw. Het Hildo Krop Museum in Steenwijk bezit gipsen voorstudies van deze beelden. (zie ook ‘De vier leeftijden’ – V109)

vier generaties - foto's: loek van vlerken 16.07.2018

Bij de renovatie van het Amsterdamse hoofdbureau van politie in 1996-97 werden de drie beelden, ‘De kinderpolitie’, ‘het gezag’ en ‘de verkeerspolitie’, die niet in al te beste staat verkeerden, vervangen door kopieën. Dit was de eerste keer dat beelden van Krop werden vervangen door replica’s. In een interview in het N.R.C. Handelsblad (20.01.1997) zegt de maker van de replica’s, de beeldhouwer Ton Mooy: “De zure regen, waar men het altijd over heeft is niet zozeer het probleem. Het Nederlandse klimaat is bij uitstek geschikt om steen te mollen. En travertin kan niet zo veel hebben. In Zuid-Italië wordt het heel veel gebruikt, maar daar vriest het nauwelijks. Bevriezing is heel schadelijk voor beelden, met name als het kort daarvoor geregend heeft. Vocht zet uit wanneer het bevriest, daardoor ontstaan scheuren.”

originele beelden - nationaal veiligheidsinstituut -collectiedepot Apeldoorn - foto: nationaal veiligheidsinstituut 14.07.2006
foto: nationaal veiligheidsinstituut

De originele beelden zijn in het bezit van het Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI)* en staan in het collectiedepot in Apeldoorn. Ze zijn niet voor het museumpubliek te zien. De vloerbelasting in P!T veiligheidsmuseum (Almere) kan de beelden niet aan.

* De Stichting NVI omvat PIT veiligheidsmuseum (Almere), het Nationaal Brandweermuseum (NBM, Hellevoetsluis), het Nationaal Brandweer Documentatie Centrum (NBDC, Apeldoorn), het voormalig Nederlands Politiemuseum (NPM, Apeldoorn) en het Museum Bescherming Bevolking (locaties Rijswijk en Grou)

bronnen: NRC Handelsblad, 20.01.1997; Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI)

B 42 – Menselijke energie – 2e O.H.S. – Amsterdam

P.L. Takstraat 33, Amsterdam

1923-24

menselijke energie - foto: loek van vlerken 13.02.2011
menselijke energie - foto: loek van vlerken 13.02.2011 a. risalietbekroning: ‘Menselijke energie’

Bovenaan het gebouw staan twee identieke beeldhouwwerken die elkaars spiegelbeeld zijn. In deze voorstelling, over drie vlakken verdeeld, staat onderin de ‘energie’ met gespreide benen en armen afgebeeld. Vlak boven hem, geknield, half liggend tegen de muur een vrouw met een druiventros: de ‘vruchtbaarheid’. Daar boven staan drie figuren: de landbouw met landbouwgewassen, de industrie met gereedschappen en de handel met goederen. De bekroning van het beeld wordt gevormd door een groep van twee mannen en een vrouw die elkaar met hun armen omvatten. Zij kijken vanuit een schip in de verte; vanuit de vruchtbaarheid van de aarde en verschillende vormen van menselijk handelen zijn zij de mensen, die met vooruitziende blik naar de toekomst zien.
Weiberner tufsteen (inmiddels graniet), ca 420 cm

man met kalfjes - foto: loek van vlerken 03.06.2011 man met korenschoven - foto: loek van vlerken 03.06.2011
man met druiventrossen - foto: loek van vlerken 03.06.2011b. 3 typen gevelstenen:
Tussen de ramen van de derde verdieping zijn gevelstenen te zien met de volgende voorstellingen :
1. man met kalfjes
2. man met korenschoven
3. man met druiventrossen
tufsteen (inmiddels graniet), 60 cm

markttafereel - foto: loek van vlerken 13.02.2011markttafereel - foto: loek van vlerken 13.02.2011
markttafereel - foto: loek van vlerken 13.02.2011c. 2 hoekstenen: markttafereel
Onder links en rechts bij de hekken aan de Jozef Israëlskade spiegelende hoekstenen van een veemarkttafereel waarop door middel van het aloude ‘handjeklap’ tot koop en verkoop wordt besloten, met het kalfje gelaten tussen de mannen in. Daarnaast staat een vrouw met koopwaar in haar handen.
tufsteen (inmiddels graniet), 102 cm

haventafereel - foto: loek van vlerken 17.02.2012
haventafereel - foto: loek van vlerken 03.06.2011d. 2 zuilkapitelen: haventafereel
In het portiek staan twee identieke afbeeldingen in spiegelbeeld van een haventafereel: drie mannen met zakken op hun nek, een zeilvaartuig en twee vrouwen die toekijken met achter hen gestileerde bomen.
tufsteen, 65 cm

ESKAF tegels - foto: loek van vlerken 03.06.2011
e. tegels
Een tableau, bestaande uit kleinere reliëftegels, is in zijn geheel voorstellingsloos, maar op de afzonderlijke tegels zijn geabstraheerde mens en dierfiguren te zien.
donkerbruine grès (ESKAF), 5×10 cm

ESKAF ajour tegels - foto: loek van vlerken 03.06.2011

ESKAF ajour tegels - foto: loek van vlerken 25.07.2017ajourtegel faun - foto: loek van vlerken 14.11.2017
e. ajourtegels
Tussen de ramen van de tweede en derde verdieping zijn ajourtegels geplaatst met voorstellingen van een zittende vogel, een springende gazelle, een staande vos, een hurkende faun en een papagaai.
donkerbruine grès (ESKAF), 20 cm

tafereel met Mercurius - foto: loek van vlerken 17.02.2012f. deurkalf: tafereel met Mercurius
Toepasselijk voor wat oorspronkelijk een handelsschool was, is boven de deur ‘Mercurius, de Romeinse god van de handel, in de wereld’ te zien. Vanaf links een knielende man (de wereldbol torsende Atlas), havenkranen, rokende schoorstenen van fabrieken, Mercurius met gestrekte armen, gestileerde planten en bloemen en helemaal rechts een zittende vrouw met kind.
teakhout, 42 cm

architect A.J. Westerman

gevel Jozef Israëlskade - foto: loek van vlerken 23.02.2012

Hildo Krop maakte beeldengroepen voor twee monumentale schoolgebouwen, een H.B.S. (Hogere Burgerschool) en een O.H.S. (Openbare Handelsschool) aan de P.L. Takstraat / Jozef Israëlskade die in elkaars spiegelbeeld gebouwd zijn. De twee gebouwen zijn samengevoegd tot het huidige Berlage College.  De ornamentiek aan deze gebouwen behoren tot de grotere en meer complexe werken van Krop. De risalietbekroningen zijn elk ongeveer 2,5 meter breed en diep en 3,5 meter hoog. Aan ieder gebouw zijn twee groepen met dezelfde, spiegelbeeldige voorstellingen geplaatst. Op het oostelijke gebouw, de Openbare Handelsschool, is de ‘Menselijke energie’ voorgesteld. Helaas hadden de sculpturen zeer geleden door de klimatologische omstandigheden. De beelden staan door hun hoge positie volop bloot aan regen en wind. De gebruikte tufsteen bleek weinig bestand tegen deze omstandigheden en de verwering was in een zeer vergevorderd stadium. Verschillende delen (koppen) waren in de loop van de tijd al los geraakt. De beelden waren er dermate slecht aan toe dat van enige vorm van restauratie geen sprake meer kon zijn.
Derhalve werd besloten om tot replicatie over te gaan in duurzamer graniet. De originelen beelden werden gedemonteerd en naar het ambachtelijk beeldhouwatelier van Ton Mooy in Amersfoort getransporteerd. Daar werden de ontbrekende delen met behulp van historische foto’s opgewerkt met gips. Van deze ‘tijdelijk gerestaureerde’ originelen werden zo exact mogelijke granieten kopieën gemaakt. Een fragment van de oorspronkelijke tufstenen beelden, een van de betere delen, is herplaatst in de schouwburg van Steenwijk, de geboorteplaats van Krop.

bronnen: Kunst aan de straat , redactie Joost de Wal, 2009; Een Amsterdamse School, Ger van Berlo e.a., 2005

fragment origineel beeld – Schouwburg De Meenthe, Steenwijk

B 33 – De geboorte van de Daad – 1e H.B.S. 3 – Amsterdam

P.L. Takstraat 34, Amsterdam

1921-24

de geboorte van de daad - foto: loek van vlerken 13.02.2011 de geboorte van de daad - foto: loek van vlerken 13.02.2011
de geboorte van de daad - foto: loek van vlerken 20.10.2011a. risalietbekroning: ‘De geboorte van de daad’
Bovenaan het gebouw staan twee identieke beeldhouwwerken die elkaars spiegelbeeld zijn. De voorstelling ‘De geboorte van de daad’ is over drie vlakken verdeeld. Ongetwijfeld wordt daarmee de goede daad bedoeld die tot het geluk van de mensheid moet leiden. Het kind onder aan de muur stelt de geboorte van de daad zelf voor. Het rust tegen een grote vrouwenkop die de zachtheid voorstelt. Vlak daarboven stelt een streng uitziende mannenkop de bezonnenheid voor. Vlak boven het kind is een tegen de muur zittende mannenfiguur te zien die zijn gebogen hoofd met zijn hand ondersteunt (de twijfel). Meer van de muur af zijn trapsgewijs drie mannenfiguren te zien. De onderste kijkt nog neer op het kind. De tweede werpt al een blik over de Jozef Israëlskade en de derde leidt het paard; hij is degene die het geluk van de daad zelf kent.
Weiberner tufsteen (inmiddels graniet), 420 cm

gevelsteen - foto: loek van vlerken 17.02.2012
gevelsteen - foto: loek van vlerken 17.02.2012b. gevelstenen:
.staande vrouw met geknielde man
. V-vorm met slangenmotief
Boven de ramen van de derde verdieping zijn gevelstenen aangebracht voorstellende een staande vrouw, het hoofd steunend in haar hand, met onder haar een half liggende, half knielende man. De tussenliggende gevelstenen vertonen een V-vormige figuur met aan weerszijden een slang.
tufsteen (inmiddels graniet), 60 cm

de greep naar het schone - foto: loek van vlerken 13.02.2011
c. 2 hoekstenen onder middenrisaliet: ‘De greep naar het schone’
Onder links en rechts bij de hekken aan de Jozef Israëlskade spiegelende hoekstenen van een man met tussen zijn opgeheven armen een vogel.
tufsteen (inmiddels graniet), 102 cm
zuilkapitelen - foto: loek van vlerken 26.10.2013d. 2 zuilkapitelen naast hoofdingang:
Zowel links als rechts dezelfde afbeelding in spiegelbeeld ‘’ , het veel koppige monster dat door de Griekse held Heracles werd verslagen.
tufsteen 65 cm

e. tegels
Een tableau, bestaande uit kleinere reliëftegels, is in zijn geheel voorstellingsloos, maar op de afzonderlijke tegels zijn geabstraheerde mens en dierfiguren te zien.
donkerbruine grès (ESKAF), 5×10 cm

ESKAF ajour tegels - foto: loek van vlerken 20.10.2011

ajourtegel faun - foto: loek van vlerken 14.11.2017
e. ajourtegels
Tussen de ramen van de tweede en derde verdieping zijn ajourtegels geplaatst met voorstellingen van een zittende vogel, een springende gazelle, een staande vos, een hurkende faun en een papagaai.
donkerbruine grès (ESKAF), 20 cm

pan te midden van het heelal - foto: loek van vlerken 17.02.2012
pan te midden van het heelal (detail) - foto: loek van vlerken 25.07.2017f. deurkalf boven hoofdingang: ‘De Mens’ of ‘Pan te midden van het heelal’
Van links naar rechts zijn te zien: wolken, een berg, zittende leeuw, heuvels, bomen, een berg en wolken. In het midden staat Pan met zijwaarts gestrekte armen.
teakhout, 42 cm

architect: A.J. Westerman

gevel Jozef Israëlskade - foto: loek van vlerken 23.02.2012
Hildo Krop maakte beeldengroepen voor twee monumentale schoolgebouwen, een H.B.S. (Hogere Burgerschool) en een O.H.S. (Openbare Handelsschool) aan de P.L. Takstraat / Jozef Israëlskade die in elkaars spiegelbeeld gebouwd zijn. De twee gebouwen zijn samengevoegd tot het huidige Berlage College.  De ornamentiek aan deze gebouwen behoren tot de grotere en meer complexe werken van Krop. De risalietbekroningen zijn elk ongeveer 2,5 meter breed en diep en 3,5 meter hoog. Aan ieder gebouw zijn twee groepen met dezelfde, spiegelbeeldige voorstellingen geplaatst. Op het westelijke gebouw, de 1e H.B.S. met 3 jarige cursus, is de ‘Geboorte van de Daad’ voorgesteld. Helaas hadden de sculpturen zeer geleden door de klimatologische omstandigheden. De beelden staan door hun hoge positie volop bloot aan regen en wind. De gebruikte tufsteen bleek weinig bestand tegen deze omstandigheden en de verwering was in een zeer vergevorderd stadium. Verschillende delen (koppen) waren in de loop van de tijd al los geraakt. De beelden waren er dermate slecht aan toe dat van enige vorm van restauratie geen sprake meer kon zijn. Derhalve werd besloten om tot replicatie over te gaan in duurzamer graniet. De originelen beelden werden gedemonteerd en naar het ambachtelijk beeldhouwatelier van Ton Mooy in Amersfoort getransporteerd. Daar werden de ontbrekende delen met behulp van historische foto’s opgewerkt met gips. Van deze ‘tijdelijk gerestaureerde’ originelen werden zo exact mogelijke granieten kopieën gemaakt.

bronnen: Kunst aan de straat , redactie Joost de Wal, 2009;
Een Amsterdamse School, Ger van Berlo e.a., 2005